ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE W OŚRODKU

Ośrodek Nowe Życie » Blog » Czy w pandemii można leczyć alkoholizm?

Czy w pandemii można leczyć alkoholizm?

Maj 14, 2021 |

Pandemia koronawirusa i związana z tym nowa rzeczywistość spowodowały, że życie osób uzależnionych od alkoholu stanęło pod dużym znakiem zapytania. Z powodu Covid-19 Ministerstwo Zdrowia zaleciło pewne ograniczenia co do udzielania niektórych świadczeń. Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii koronawirusa wpłynęło również na funkcjonowanie ośrodków leczenia uzależnień. Dziś wyjaśniamy, czy w pandemii można leczyć alkoholizm w placówkach odwykowych i jakie środki ostrożności stosuje się w takich miejscach. 

 

 • W czasie koronawirusa ośrodki leczenia uzależnień mogą działać normalnie z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności i zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).
 • Oznacza to, że Pacjenci dotknięci problemem alkoholowym nadal mogą umawiać się na terapię leczenia uzależnień, zarówno w formie ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej, i korzystać z pomocy doświadczonych psychoterapeutów.
 • W ośrodku leczenia uzależnień Nowe Życie wprowadziliśmy dodatkowe środki ostrożności przed przyjęciem Pacjentów na leczenie w postaci: wywiadu epidemiologicznego, testów na obecność koronawirusa oraz mierzonej temperatury dwa razy dziennie. 

Jakie środki ostrożności zachowujemy w naszym ośrodku leczenia uzależnień w Krakowie? 

W czasie pandemii nasz Ośrodek Nowe Życie w Krakowie jest otwarty i nadal przyjmuje Pacjentów uzależnionych od alkoholu. Jednocześnie w placówce obowiązują wszystkie aktualne obostrzenia i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, a Pacjenci zobligowani są do ich przestrzegania.

Najważniejsze środki ostrożności stosowane w naszym ośrodku leczenia uzależnień: 

 • Każdy Pacjent umawiany jest na konkretny dzień i godzinę. Przed zakwalifikowaniem do leczenia wypełnia ankietę (wywiad epidemiologiczny). 
 • Pacjenci przed przyjęciem do ośrodka poddawani są testom na koronawirusa. Przeprowadzamy testy z krwi oraz teksty antygenowe.
 • Dwa razy dziennie Pacjentom mierzona jest temperatura.
 • Osoby odwiedzające Pacjentów nie mogą wchodzić do środka placówki. Istnieje możliwość krótkich odwiedzin w ogrodzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczki, dystans). 
 • W ośrodku znajdują się odpowiednie środki do dezynfekcji. 

Jak wygląda leczenie uzależnień w czasie pandemii?

W sprawie formy działania placówek leczenia uzależnień Ministerstwo Zdrowia wydało specjalny komunikat. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne zalecono wprowadzenie dodatkowych środków ostrożności.

Zasady prowadzenia oddziału ambulatoryjnego

 • Placówka leczenia uzależnień powinna podjąć działania mające na celu umawianie Pacjentów na konkretne godziny. Powinni oni zostać poinformowani o konieczności zachowania dystansu 2m od innych osób, a także o konieczności korzystania z maseczek.
 • Z miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku, np. poczekalnia, należy usunąć wszystkie przedmioty, których nie da się dezynfekować, np. gazety, ulotki itd.
 • Osobom zgłaszającym się do placówki leczenia uzależnień należy zapewnić możliwość dezynfekcji rąk poprzez umieszczenie w widocznym miejscu środka do dezynfekcji. 
 • Pacjent po wejściu do ośrodka powinien od razu zdezynfekować ręcemieć zmierzoną temperaturę, a także złożyć pisemne oświadczenie o aktualnym stanie zdrowia (brak objawów wskazujących na infekcję Covid-19), o przestrzeganiu zasady ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa (tzn. o braku kontaktu z osobami o potwierdzonym lub prawdopodobnym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 oraz, że nie jest objęty domową kwarantanną/izolacją). 
 • Po każdorazowej wizycie Pacjenta należy dokładnie zdezynfekować dotykane przedmioty i powierzchnie. 
 • Wszystkie osoby pracujące w ośrodku/poradni zobligowani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz dotykanych powierzchni.
 • Rozmowy z psychoterapeutami w ramach terapii indywidualnej powinno się przeprowadzać w salach do terapii grupowej (ze względu na możliwość zachowania większego dystansu).

cta onz Czy w pandemii można leczyć alkoholizm?

Zasady prowadzenia oddziału dziennego 

 • W przypadku prowadzenia zajęć terapeutycznych dla Pacjentów oddziału dziennego wszystkie opisane zasady pracy powinny mieć zastosowanie każdego dnia leczenia na oddziale dziennym. 
 • Na każdej przerwie w zajęciach pomieszczenie, w którym przebywają Pacjenci, powinno być starannie wietrzone i dokładnie dezynfekowane.
 • Należy zapewnić Pacjentom oddziału dziennego możliwość korzystania z oddzielnej toalety.
 • Posiłki powinny być podawane w sposób bezpieczny (zaleca się używanie do tego celu naczyń jednorazowych).

Zasady prowadzenia oddziału całodobowego (terapia w formie stacjonarnej)

 • Wszystkie opisane wyżej środki bezpieczeństwa powinny być stosowane każdego dnia podczas pobytu Pacjenta w placówce.
 • Przed przyjęciem nowego Pacjenta do ośrodka zaleca się przeprowadzenie, np. podczas rozmowy telefonicznej, wstępnego wywiadu epidemiologicznego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. W przypadku wykluczenia zakażenia należy umówić się z Pacjentem na konkretny dzień i godzinę przyjęcia do placówki. Podczas kwalifikacji do leczenia należy raz jeszcze ocenić stan kliniczny, a dane z wywiadu powinny zostać potwierdzone przez Pacjenta. 
 • W przypadku podejrzenia u Pacjenta zakażenia koronawirusem należy bezzwłocznie skontaktować się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną i postępować zgodnie z jej zaleceniami. 
 • Pacjenci mogą kontaktować się z bliskimi poprzez systemy teleinformatyczne.
 • Kierownik placówki sam może zadecydować w oparciu o aktualne wytyczne MS i GIS o możliwości odwiedzin osób z zewnątrz. Odwiedziny powinny odbywać się z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa
 • Wydawanie posiłków powinno się odbywać w sposób bezpieczny – dla mniejszych grup, z zachowaniem dystansu, a personel bezwzględnie powinien stosować środki ochrony osobistej.
 • Należy wydzielić osobną strefę izolacyjną dla Pacjentów, u których istnieje ryzyko podejrzenia wirusem SARS-Cov-2. W przypadku stwierdzenia takiego ryzyka należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem zakaźnym. 

Kierownik placówki zobowiązany jest do aktualizowania wszelkich procedur pracy placówki pod kątem ich zgodności z bieżącymi wytycznymi GIS. 

Przeczytaj powiązany wpis na naszym blogu:

Alkoholizm a koronawirus – czy alkoholicy są bardziej narażeni na infekcję COVID-19?

Źródła:

 1. Opracowano na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia, https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen
Bartłomiej Jaśkiewicz

Bartłomiej Jaśkiewicz

Autor

Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w pracy jako terapeuta zdobywał podczas licznych szkoleń, w których uczestniczył oraz w trakcie wieloletniej pracy zawodowej w różnych ośrodkach leczenia uzależnień. Oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej, w pracy z pacjentami bazuje na własnym doświadczeniu - sam przez kilka lat zmagał się z chorobą alkoholową. Jego celem jest pokazanie pacjentom, że życie na trzeźwo, dzięki psychoterapii, jest możliwe i do tego może być piękne. Pomógł już wielu osobom wyjść z niewoli uzależnienia.

Więcej informacji: terapeuta Bartłomiej Jaśkiewicz


ODBIERZ

1000 zł rabatu
na 28 dniową terapię
(promocja czasowa)

TELEFON CAŁODOBOWY 24h

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Nasze opinie z Google


Widget not in any sidebars

Terapeuta Bartłomiej

504-106-335 600-161-096
Umów się na
BEZPŁATNĄ konsultację w ośrodku