ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE W OŚRODKU

Ośrodek Nowe Życie » Blog » Faza muru u alkoholika – jak sobie z nią radzić?

Faza muru u alkoholika – jak sobie z nią radzić?

Mar 11, 2021 |

Osoby, które zdecydowały się na leczenie uzależnienia i tym samym chcą wytrwać w abstynencji, przechodzą przez różne etapy. Proces zdrowienia, podobnie jak alkoholizm jest długotrwały, który postępuje i ma swoją dynamikę. Może niekiedy trwać nawet latami. Każdemu z etapów procesu trzeźwienia towarzyszą charakterystyczne symptomy. 

Jednym z nich jest tzw. faza muru, która występuje pomiędzy 46 a 120 dniem abstynencji, czyli po ukończeniu pierwszego etapu leczenia uzależnienia. Jest to trudny czas dla wychodzącego z nałogu, ponieważ pojawia się poczucie dyskomfortu fizycznego i psychicznego. Dziś wyjaśnimy, czym się charakteryzuje się faza muru i jak sobie z nią skutecznie radzić, by wytrwać w trzeźwości.

  • Badacze problemu choroby alkoholowej tacy jak Bogdan T. Woronowicz oraz doświadczenia pacjentów pokazują, że osoby, które zdecydowały się na zerwanie z nałogiem i odwyk, przechodzą przez pewne etapy wychodzenia z alkoholizmu.
  • Jednym z etapów wychodzenia z alkoholizmu jest faza muru, która występuje pomiędzy 46. a 120. dniem leczenia uzależnienia.
  • Faza muru to jeden z najtrudniejszych okresów dla uzależnionego. Na tym etapie obserwuje się znaczne pogorszenie samopoczucia. To właśnie wtedy najczęściej dochodzi do złamania abstynencji. 

Jakie są fazy wychodzenia z alkoholizmu? 

Proces wychodzenia z alkoholizmu związany jest z procesami biochemicznymi zachodzącymi w mózgu i przebiega etapami. Na podstawie wielu badań, które prowadził m.in. Bogdan T. Woronowicz, wyodrębnia się 4 umowne fazy trzeźwienia osoby uzależnionej od alkoholu:

I: Faza odwrotu

Faza ta trwa do około 15. dnia po rozpoczęciu terapii i jest to pierwsza ze zmian, jakie zachodzą w psychice uzależnionego. Charakterystyczne w tym procesie trzeźwienia dla tego etapu jest pogorszenie nastroju, rozdrażnienie, niepokój, zmniejszenie aktywności psychoruchowej (zespół abstynencki), co związane jest bezpośrednio z odstawieniem alkoholu. Pojawiają się dolegliwości somatyczne, ponieważ jest to intensywny czas odtruwania organizmu. 

II: Faza miesiąca miodowego 

Faza miesiąca miodowego to okres kolejnej zmiany w procesach biochemicznych w mózgu alkoholika, który trwa około 45 dni. Mózg generuje znaczną, a nawet nadmierną ilość neuroprzekaźników, aby “nadrobić zaległości”. Etap drugi jest odczuwany jako dość przyjemny.

W tej fazie następuje poprawa nastroju, optymizm, wzrost aktywności, racjonalne myślenie. Trzeźwiejący alkoholik chętnie uczestniczy w terapii leczenia uzależnień, a nawet wierzy w jej sens. Na tym etapie bardzo ważne jest umacnianie się w dążeniu do trzeźwości, a także praca nad rozwojem osobistym poprzez uczestnictwo w grupach wsparcia, terapiach indywidualnych i zajęciach grupowych.

III: Faza muru 

Występuje pomiędzy 46. a 120. dniem  po odstawieniu alkoholu. Na tym etapie pojawia się dyskomfort fizyczny i psychiczny i jak sama nazwa wskazuje, nie jest to łatwy czas dla trzeźwiejącego alkoholika. Liczba neuroprzekaźników stopniowo osiąga równowagę, co jest postrzegane jako wyraźne obniżenie ich poziomu.

Osoba chora staje się coraz bardziej świadoma konsekwencji picia alkoholu w różnych sferach życia. Etap trzeci może być wyjątkowo trudny dla chorego, ponieważ właśnie wtedy osoba uzależniona zdaje sobie sprawę, że muszą na stałe zmienić swoje nawyki. Osoba uzależniona może zacząć bagatelizować zalecenia otrzymane na terapii uzależnień. 

Zdaniem eksperta

Zdaniem eksperta

Ocenia się, że faza muru pojawia się między 1,5 miesiąca abstynencji a 4 miesiącami niepicia i jest etapem niełatwym dla alkoholika. Wobec tego dochodzi do pogorszenia nastroju. W tej fazie osoba uzależniona zdaje sobie sprawę, że samo powstrzymywanie się od picia alkoholu to za mało na rozwiązanie wszystkich problemów, a dotychczasowy sposób radzenia z kłopotami (picie alkoholu) jest niedopuszczalne. Alkoholik zaczyna powątpiewać w proces trzeźwienia, pojawia pojawia się poczucie niezrozumienia, apatia czy depresja. Wychodzenie z nałogu jest długotrwałym procesem, a faza muru jest wyjątkowo trudna i często prowadzi do nawrotu choroby – wyjaśnia Bartłomiej Jaśkiewicz, Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień

IV: Faza rozwiązań 

Jest to kolejny okres zmian w psychice osoby uzależnionej. Na tym etapie alkoholik próbuje zacząć przystosowywać się do utrwalonych zmian. Chory zyskuje realne spojrzenie na otaczający go świat, odkrywa zalety bycia trzeźwym. Zdarza się jednak i tak, że zaczyna być znudzony trzeźwym życiem i może pojawić się nawrót choroby alkoholowej. Aby temu zapobiegać, konieczne jest uczestnictwo w terapii leczenia uzależnień np. w Ośrodku Nowe Życie w Krakowie. Tylko świadoma praca nad wyeliminowaniem niezdrowych nawyków i przyzwyczajeń to szansa, aby zażegnać nałóg

cta onz Faza muru u alkoholika   jak sobie z nią radzić?

Czym jest faza muru u alkoholika? 

Temu etapowi zdrowienia przyjrzymy się nieco bliżej, ponieważ faza muru stanowi główny temat niniejszego artykułu. Czym zatem jest faza muru i co jest dla niej charakterystyczne? Już już zostało wspomniane wyżej, faza muru u alkoholika to jedna z faz trzeźwienia, która pojawia się między 46. a 120. dniem abstynencji. Jest to czas ponoszenia odpowiedzialności za swoje ,,picie” – utrata rodziny, pracy, problemy finansowe, choroby spowodowane długim piciem alkoholu.

Wybuch pandemii Covid-19 i związana z tym zmiana trybu życia spowodowały wzrost spożycia alkoholu, a wielu osobom znacznie trudniej było wytrwać w trzeźwości. Według danych PARPA 2021, przeciętny mieszkaniec Polski w 2021 roku spożył więcej wina i miodów pitnych niż wcześniej, a także zwiększył spożycie alkoholi wysokoprocentowych, natomiast zmniejszył konsumpcję piwa. Rok ten odnotowano jako okres z najwyższym od początku lat 90. spożyciem mocnych trunków i najniższym od ponad dekady spożyciem piwa w Polsce [źródło:https://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki, dostęp 27.12.2023]

Spożycie alkoholu w 2021 roku raport PARPA

źródło: parpa.pl

 

Faza muru – objawy

Charakterystyczne dla fazy muru jest obniżenie poziomu motywacji do trzeźwienia. Pojawia się też powątpiewanie w sens terapii. Na tym etapie często dochodzi do nawrotów, które kończą się złamaniem abstynencji. W fazie muru alkoholikowi towarzyszą: apatia, depresja, wahania nastroju, spadek motywacji do działania, brak zainteresowania dalszą terapią, uczucie samotności, izolacji, powrót do starych nawyków. 

Alkoholizm – jak przetrwać fazę muru? 

Faza muru jest najtrudniejszym etapem wychodzenia z alkoholizmu. Aby wytrwać w dalszej abstynencji i nie wrócić do picia, bardzo ważne jest, aby tę fazę rozpoznać u siebie i uświadomić sobie, że jeśli zachowamy trzeźwość, to w końcu złe samopoczucie minie i tym samym osiągniemy postęp w pierwszych miesiącach leczenia..  Pomocne w wytrwaniu w trzeźwości są psychoterapia i odwyk w ośrodku leczenia uzależnień. Wiedza, jaka jest przekazywana przez doświadczonych psychoterapeutów sprawia, że pacjenci zaczynają rozumieć, jak przebiega uzależnienie, jakie są jego mechanizmy i w jaki sposób oddziałuje na najbliższych.  Obecnie za najskuteczniejszą formę leczenia alkoholizmu uważa się terapie stacjonarne (zamknięte). 24-godzinny kontakt z pacjentem oraz możliwość całkowitego odcięcia się od bodźców zewnętrznych pozwala na lepszą kontrolę nad procesem zdrowienia i stwarza większą szansę na wyjście z nałogu. Konsultacje z psychologiem lub rozmowy z psychiatrą są ważnym wsparciem w procesie leczenia nałogu. Pomocne mogą okazać się także rozmowy i poznanie historii innych pacjentów. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się: Jak przetrwać w trzeźwości po zakończeniu odwyku? 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 

Jak długo trwa faza muru?

Faza muru jest etapem w procesie trzeźwienia, który zwykle występuje w okolicach czwartego miesiąca po zaprzestaniu picia alkoholu. Często przypada ona na moment zakończenia początkowego etapu terapii uzależnienia

Ile czasu trzeźwieje alkoholik?

Proces trzeźwienia alkoholika jest często długotrwały i kompleksowy, trwający od 6 do około 12 miesięcy. Ten czas jest niezbędny dla kontynuacji rozwoju osobistego, odbudowy i wzmacniania systemu wartości, które mogły zostać zatracone w trakcie uzależnienia. Ważnym aspektem jest również odzyskanie poczucia własnej wartości.

Jak długo utrzymuje się głód alkoholowy?

Głód alkoholowy jest najintensywniejszy w początkowym okresie po zaprzestaniu picia alkoholu. Z biegiem czasu, jego częstość i siła objawów zazwyczaj maleją. Jednakże, warto zauważyć, że epizody głodu alkoholowego mogą pojawiać się sporadycznie nawet u osób, które przez kilka lat nie spożywały alkoholu. To zjawisko podkreśla długotrwały wpływ uzależnienia i potrzebę ciągłej czujności oraz wsparcia w utrzymaniu trzeźwości. Dowiedz się więcej z artykułu: Jak długo trwają objawy odstawienia alkoholu?

Co czuję alkoholik kiedy nie piję?

Kiedy alkoholik podejmuje decyzję o zaprzestaniu picia, doświadcza różnorodnych wrażeń fizycznych i emocjonalnych. Jego organizm zaczyna proces oczyszczania się z alkoholu, co może skutkować wystąpieniem objawów odstawienia. Do typowych symptomów należą drżenie rąk, nudności i wymioty, bóle głowy oraz ogólne poczucie zmęczenia. Te zmiany mogą być zarówno wyzwaniem, jak i częścią drogi do zdrowienia. Przeczytaj na naszym blogu również: 

Źródła:

  1. ,,Na zdrowie. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu”, Bohdan T. Woronowicz, Media Rodzina, 2008.
  2. “Zaburzenia związane z używaniem alkoholu – obraz i możliwości pomocy”, E. Włodarczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  3. ,,Zespół uzależnienia od alkoholu wśród dorosłych”, I. Kowalewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2016. 
  4. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2021b). https://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki, dostęp 27.12.2023
Bartłomiej Jaśkiewicz

Bartłomiej Jaśkiewicz

Autor

Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w pracy jako terapeuta zdobywał podczas licznych szkoleń, w których uczestniczył oraz w trakcie wieloletniej pracy zawodowej w różnych ośrodkach leczenia uzależnień. Oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej, w pracy z pacjentami bazuje na własnym doświadczeniu - sam przez kilka lat zmagał się z chorobą alkoholową. Jego celem jest pokazanie pacjentom, że życie na trzeźwo, dzięki psychoterapii, jest możliwe i do tego może być piękne. Pomógł już wielu osobom wyjść z niewoli uzależnienia.

Więcej informacji: terapeuta Bartłomiej Jaśkiewicz


ODBIERZ

1000 zł rabatu
na 28 dniową terapię
(promocja czasowa)

TELEFON CAŁODOBOWY 24h

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Nasze opinie z Google


Widget not in any sidebars

Terapeuta Bartłomiej

504-106-335 600-161-096
Umów się na
BEZPŁATNĄ konsultację w ośrodku