ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE

Mechanizm iluzji i zaprzeczania – czym jest, jak działa i skąd się bierze

Sty 9, 2020

Osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu czy seksu mają tendencje do stosowania pewnych mechanizmów obronnych. Jednym z nich jest mechanizm iluzji i zaprzeczenia, który utrudnia rozpoznanie przyczyn oraz skutków, jakie niesie za sobą nałóg. Mówiąc krótko – tworzy zakłamany obraz rzeczywistości.

 

Czym jest mechanizm iluzji i zaprzeczenia oraz skąd się bierze? 

Mechanizm iluzji i zaprzeczenia to specyficzny dla każdego rodzaju uzależnienia system zachowań oraz przekonań przystosowawczych pozwalający uzależnionemu wyprzeć informacje o skutkach choroby i trwać w nałogu pomimo strat. System iluzji i zaprzeczenia odpowiedzialny jest za zniekształcenie, a nawet poważne zaburzenie procesów myślowych występujących u osoby uzależnionej. 

[wpi_designer_button slide_id=27146]

 

Jak działa mechanizm iluzji i zaprzeczenia? 

Jak sama nazwa wskazuje, mechanizm iluzji i zaprzeczenia polega na tym, że osoba uzależniona potrafi przedstawić takie argumenty, które świadczą o tym, że nie ma ona problemów z alkoholoem, narkotykami itp. Często twierdzi też, że w każdej chwili zdolna jest do całkowitego zrezygnowania np. z alkoholu, a moment, kiedy sięga po napój wysokoprocentowy tłumaczy zwykle gorszym dniem w pracy, złym samopoczuciem itp. W rzeczywistości osoby uzależnione najbardziej okłamują siebie samych. Nie myślą racjonalnie, a postrzeganie rzeczywistości jest zniekształcone, przez co nie są w stanie określić realnie skali swojego problemu alkoholowego oraz konsekwencji picia. Jeżeli taka osoba nie otrzyma pomocy na wczesnym etapie, może to prowadzić do szeregu przykrych konsekwencji. 

Przejawy mechanizmu iluzji i zaprzeczenia 

Można wskazać wiele zachowań, które powodują zniekształcenie otaczającej rzeczywistości. Najczęściej nazywane one są mechanizmami obronnymi i na ogół ludzie są nieświadomi ich działania. Oto najważniejsze z nich: 

 • Proste zaprzeczenia – jest to podtrzymywanie przekonania, że czegoś nie ma, pomimo że w rzeczywistości istnieje. Osoba uzależniona będzie zaprzeczała nawet najbardziej oczywistym faktom doskonale widocznym dla innych. 
 • Fantazjowanie – są to nierealne wyobrażenia związane z uzależnieniem. Przykład: mogę z tym skończyć, kiedy tylko zechcę.
 • Minimalizowanie – osoba uzależniona stara się pomniejszyć rozmiar problemu, bagatelizować skutki i konsekwencje swojego zachowania.
 • Obwinianie – jest to szukanie winnych za własny nałóg, utrzymywanie, że zawinił ktoś inny, np. piję, bo żona mnie nie rozumie.
 • Racjonalizowanie  polega na wyszukiwaniu ,,racjonalnych” usprawiedliwień dla swojego zachowania, pomniejszaniu własnej odpowiedzialności np. piję, bo wszyscy piją.
 • Koloryzowanie wspomnień pamiętanie tylko tych zdarzeń związanych z piciem, które są przyjemne. Zdarza się, że fakty z tego okresu mijają się z prawdą. 
 • Intelektualizowanie – mówienie o nałogu jako o problemie, który mnie nie dotyczy, bez jakiegokolwiek odniesienia do siebie.
 • Odwracanie uwagi polega na zmianie tematu rozmowy, która porusza niewygodne dla uzależnionego kwestie.
 • Marzeniowe planowanie – tworzenie naiwnych, oderwanych od rzeczywistości wizji własnych działań. 

Świat iluzji uzależnionego, czyli ograniczona zdolność do racjonalnego postępowania

Mechanizm iluzji i zaprzeczenia działa okresowo i nie jest świadomy. Najbardziej uaktywnia się w momencie, gdy pojawiają się przykre stany emocjonalne. W sieci takich iluzji trudno jest dostrzec powody, dla których warto zerwać z nałogiem. Łatwiej za to jest znaleźć pretekst do tego, aby sięgnąć po ,,flaszeczkę”, a to dodatkowo sprawia, że niełatwo jest namówić osobę uzależnioną do podjęcia leczenia. Mechanizm iluzji i zaprzeczenia powoduje, że osoba uzależniona jest zbyt słaba, by samemu poradzić sobie z nałogiem i jednocześnie zbyt mocno przekonana o swoich racjach, by chcieć walczyć z chorobą. W takich sytuacjach jedynym ratunkiem jest podjęcie terapii w ośrodku leczenia uzależnień. Terapia uzależnień to jedyna szansa na to, by uzależniony przestał tworzyć nieprawdziwe obrazy, zażegnał nałóg i rozpoczął nowe życie. 

Zastanawiasz się, jak możesz pomóc w walce z uzależnieniem? Przeczytaj artykuł: Jak pomóc alkoholikowi wyjść z nałogu?

Źródła:

 1. ,,System iluzji i zaprzeczania” [w:] ,,Świat Problemów”, J. Mellibruda, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. ,,Uzależnienia w praktyce klinicznej: zagadnienia diagnostyczne’’, J. Skála, Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1966.
Bartłomiej Jaśkiewicz

Bartłomiej Jaśkiewicz

Autor

Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w pracy jako terapeuta zdobywał podczas licznych szkoleń, w których uczestniczył oraz w trakcie wieloletniej pracy zawodowej w różnych ośrodkach leczenia uzależnień. Oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej, w pracy z pacjentami bazuje na własnym doświadczeniu - sam przez kilka lat zmagał się z chorobą alkoholową. Jego celem jest pokazanie pacjentom, że życie na trzeźwo, dzięki psychoterapii, jest możliwe i do tego może być piękne. Pomógł już wielu osobom wyjść z niewoli uzależnienia.

ODBIERZ

1000 zł rabatu
na 28 dniową terapię
(promocja czasowa)

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Nasze opinie z Google


Widget not in any sidebars