ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE W OŚRODKU

Ośrodek Nowe Życie » Blog » Odwyk alkoholowy – prywatnie czy na NFZ?

Odwyk alkoholowy – prywatnie czy na NFZ?

Lut 18, 2022 |

Odwyk alkoholowy to obecnie jedna z najskuteczniejszych metod leczenia uzależnienia od alkoholu. Najlepsze efekty przynosi terapia zamknięta, kiedy to chory spędza kilka tygodni w ośrodku i ma możliwość całkowitego odcięcia się od bodźców zewnętrznych. Uzależniony, chcąc podjąć leczenie, może skorzystać zarówno z usług ośrodka prywatnego, jak i zdecydować się na leczenie w ramach NFZ. Dziś wyjaśniamy, jaka się różnica pomiędzy leczeniem alkoholizmu na NFZ a prywatnie. Którą z tych opcji wybrać? Zapraszamy do lektury. 

W celu skorzystania z leczenia na NFZ należy zgłosić się do poradni leczenia uzależnień. Należy przyjść trzeźwym i wyrazić pisemną zgodę. Pamiętać należy, że leczenie na NFZ w zamkniętym ośrodku stacjonarnym wymaga wystawionego przez internistę lub psychiatrę skierowania do szpitala psychiatrycznego. 

  • W Polsce osoby uzależnione od alkoholu mogą zapisać się na bezpłatny odwyk alkoholowy w ramach NFZ.
  • Do poradni terapii uzależnień działającej na NFZ nie jest potrzebne skierowanie. Jest ono natomiast wymagane w przypadku leczenia w całodobowym ośrodku odwykowym (takie skierowanie może wystawić lekarz psychiatra).
  • Ze względu na długi czas oczekiwania na przyjęcie wielu pacjentów decyduje się na prywatne leczenie alkoholizmu. Za taką terapię trzeba zapłacić z własnej kieszeni, jednak w zamian otrzymuje się bogatą ofertę terapeutyczną, komfortowe warunki pobytu oraz kameralną atmosferę. 

 

Kto może zdecydować się na bezpłatny odwyk alkoholowy w ramach NFZ? 

W Polsce podstawą działań dotyczących m.in. leczenia alkoholizmu jest ,,Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. Według tego dokumentu leczenie osób uzależnionych oraz współuzależnionych jest dobrowolne. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy alkoholik zostaje wysłany na przymusowe leczenie postanowieniem sądu. Z bezpłatnego odwyku alkoholowego refundowanego przez NFZ mogą skorzystać uzależnieni zarówno ubezpieczeni, jak i nieubezpieczeni, a także współuzależnieni, czyli małżonkowie oraz dzieci alkoholika pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Wydatki na leczenie osób, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia, które wykorzystuje do tego Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie z ustawą z 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (aktualizowany tekst Dziennika Ustaw z 2022 roku, pozycja 2123 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z 27.08.2004 „O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. 

Przeczytaj artykuł: Terapia uzależnień – dla kogo, na czym polega i jaki jest jej cel?

Czy można oddać alkoholika na leczenie bez jego zgody?

Zgodnie z ogólnymi zasadami, leczenie uzależnienia od alkoholu powinno odbywać się dobrowolnie. Jednak według ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi istnieje możliwość nakazania leczenia przymusowego oraz detoksykacji. Sąd ma prawo wydać nakaz przymusowego leczenia alkoholika na podstawie konkretnych dowodów i przesłanek. Wymaga to udowodnienia, że nadmierne spożywanie alkoholu doprowadziło do poważnych problemów w życiu rodzinnym, w tym do demoralizacji dzieci, zakłócania spokoju publicznego czy unikania pracy.

Jak zgłosić alkoholika na przymusowe leczenie?

Sprawę do sądu kieruje Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokurator. niosek ten może zostać złożony przez członków rodziny osoby uzależnionej, jej pracodawcę, lub kogoś z jej bliskiego otoczenia. Sądu rejonowy na podstawie specjalistycznej opinii biegłego decyduje o potrzebie zastosowania przymusowego leczenia. Ważne jest, aby wniosek zawierał wszelkie istotne informacje i okoliczności uzasadniające konieczność takiego działania. 

Osoby uzależnione, nietrzeźwe są często sprawcami popełnianych przestępstw. Według “Sprawozdania za 2020 r. z realizacji Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2021” największy udział osoby nietrzeźwe miały w zabójstwach (50%). Zauważalny był także udział osób pod wpływem alkoholu przy udziałach w bójkach lub pobiciu (23%), uszczerbku na zdrowiu (20%), a także rozbojach i kradzieżach (20%). Nietrzeźwi sprawcy stanowili również 16% w przypadkach zgwałceń i 12% przy kradzieżach z włamaniem. https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Sprawozdanie%20z%20realizacji%20w%202020%20r.%20Ma%C5%82opolskiego%20Programu%20Profilaktyki%20i%20Rozwi%C4%85zywania%20Problem%C3%B3w%20Alkoholowych%20na%20lata%202014_2021.pdf

Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na odwyk alkoholowy?

Do poradni terapii uzależnień od alkoholu nie jest wymagane skierowanie. Wystarczy, że uzależniony skontaktuje się z wybraną placówką i zapisze na terapię. Warunkiem przyjęcia na oddział jest posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość. Specjalista, biorąc pod uwagę preferencje pacjenta i stan uzależnienia od alkoholu zdecyduje o formie terapii. W wielu ośrodkach istnieje możliwość leczenia ambulatoryjnego, terapia indywidualna i grupowa.

Ogólne warunki przyjęcia na bezpłatne leczenie alkoholizmu są proste do spełnienia. Pacjenci starający się o przyjęcie powinni:

  • zgłosić się do poradni telefonicznie lub osobiście w celu ustalenia terminu;
  • być trzeźwi;
  • pisemnie wyrazić zgodę na leczenie (nie dotyczy to pacjentów skierowanych na terapię przez sąd). 

Zdaniem eksperta

Zdaniem eksperta

Nieco inaczej jest w przypadku, kiedy osoba uzależniona chce podjąć leczenie w całodobowym ośrodku stacjonarnym na NFZ. Wówczas jest wymagane skierowanie („skierowanie do szpitala psychiatrycznego”). Na oddział terapii można otrzymać skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internisty, lekarza psychiatry. Skierowanie na odwyk jest ważne od dnia wystawienia przez okres 14 dni – wyjaśnia Bartłomiej Jaśkiewicz, Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień

Polecamy artykuł: Leczenie alkoholizmu – do jakiego lekarza się udać?

Jak wygląda leczenie alkoholizmu na NFZ? 

Metody leczenia alkoholizmu skupiają się na mechanizmach i przyczynach  tej choroby. W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia osobom uzależnionym oferowana jest  m.in. z terapia ambulatoryjna, czyli tzw. dochodząca, leczenie na oddziale dziennym (w szpitalu lub ośrodku leczenia uzależnień) oraz leczenie w zamkniętym ośrodku. Poradnie oferują świadczenia zdrowotne w zakresie terapii uzależnień i leczenia współwystępujących chorób psychicznych i zaburzeń. Osoby, które decydują się na odwyk alkoholowy na NFZ, otrzymują niezbędną pomoc terapeutyczną, możliwość wykonania badań diagnostycznych, konsultacje dla rodziny, a w razie potrzeby również leki. Podczas terapii w warunkach stacjonarnych – ośrodek zapewnia wyżywienie.

Wady odwyku alkoholowego na NFZ

Bezpłatna terapia alkoholowa prowadzona na NFZ to z pewnością szansa dla tych, którzy ze względów finansowych nie mogą pozwolić sobie na pobyt w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień. Nie jest to jednak rozwiązanie pozbawione wad. Przede wszystkim, jeśli uzależnionemu zależy na pobycie na oddziale, musi posiadać skierowanie, co oznacza konieczność umówienia wizyty u specjalisty (np. lekarza psychiatry). Ośrodki leczenia uzależnień na NFZ zwykle nie oferują tak wysokiego standardu pobytu, jak placówki prywatne. Ograniczona może być także oferta terapeutyczna, a także dostępność zajęć dodatkowych. Jednak największą wadą leczenia alkoholizmu na NFZ jest konieczność oczekiwania na miejsce w wybranej placówce (nawet do kilku miesięcy). Tak długi termin oczekiwania stwarza zagrożenie, ponieważ choroba alkoholowa cały czas postępuje.

Ile czeka się na leczenie alkoholizmu NFZ?

Czas oczekiwania na przyjęcie do placówki może czasem wynosić nawet kilka tygodni lub miesięcy, ale jeśli zdecydujemy się na wcześniejszą rezerwację, nasze skierowanie pozostaje ważne aż do rozpoczęcia terapii. Warto zaznaczyć, że czas oczekiwania może się różnić w zależności od regionu i dostępności miejsc w poszczególnych ośrodkach. Pacjenci, którzy zdecydują się na leczenie alkoholizmu finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), mogą napotkać na różne okresy oczekiwania, które mogą być krótsze lub dłuższe w zależności od aktualnego obłożenia ośrodków i pilności przypadku. Tak długi termin oczekiwania stwarza zagrożenie, ponieważ choroba alkoholowa cały czas postępuje.

Leczenie choroby alkoholowej prywatnie – dlaczego warto?

Alternatywą dla odwyku alkoholowego prowadzonego na NFZ jest leczenie alkoholizmu w prywatnym ośrodku uzależnień. Takie placówki nie podpisują umów z NFZ, dlatego uczestnictwo w terapii jest odpłatne. Jednak ma to swoje zalety. Oferta w takich miejscach jest zwykle bardzo rozbudowana po to, aby sprostać problemom osób na różnym etapie choroby. Niektóre placówki, takie jak nasza, oferują zarówno terapie ambulatoryjne, jak i leczenie stacjonarne – pobyt w ośrodku trwa średnio 28 dni. Ponadto prowadzone są również konsultacje rodzinneterapie małżeńskieterapie DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) oraz treningi zapobiegania nawrotom uzależnienia. Bardzo ważnym elementem terapii w prywatnym ośrodku odwykowym są indywidualne spotkania z psychoterapeutami, które mają na celu pomóc uzależnionemu w rozpoznaniu przyczyn, dla których wpadł on w uzależnienie.  Oprócz bogatej oferty terapeutycznej do innych zalet prywatnych ośrodków odwykowych zaliczyć można z pewnością zdecydowanie krótsze terminy – w zależności od dostępności miejsc pacjenci do ośrodka przyjmowani są od razu lub po kilku dniach od zapisania się na leczenie. Ponadto w prywatnych placówkach pacjenci uzyskują większą anonimowość i dyskrecję, terapie prowadzone są w mniejszych grupach, a kameralna atmosfera sprzyja wychodzeniu z nałogu. Do takiego ośrodka zazwyczaj jednorazowo przyjmowanych jest kilka bądź kilkanaście osób po to, aby zagwarantować im jak najlepsze warunki pobytu. Poznając prawdziwe historie pacjentów, można rozwiać wiele mitów i stereotypów związanych z alkoholizmem. To pomaga zrozumieć, że uzależnienie to choroba, która może dotknąć każdego, bez względu na status społeczny, wiek czy płeć.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jak zacząć walkę z alkoholizmem?

Osoba uzależniona od alkoholu, pragnąca rozpocząć terapię, powinna zwrócić się do specjalistycznego ośrodka zajmującego się leczeniem alkoholizmu. Możliwe są różne opcje, takie jak prywatna klinika leczenia uzależnień lub opcja bezpłatnej terapii w publicznej placówce zdrowia. W publicznych ośrodkach terapia jest oferowana bez opłat, jednak konieczne jest posiadanie skierowania od specjalisty medycznego. Ponadto termin przyjęcia może być dość odległy.

Ile trwa odwyk od alkoholu w zakładzie zamkniętym?

Odwyk alkoholowy w zakładzie zamkniętym obejmuje różne okresy leczenia, adekwatne do potrzeb pacjenta. Minimalny czas trwania takiego programu to 4 tygodnie, jednak niektóre ośrodki preferują minimum trzymiesięczny pobyt. Długość leczenia może się jednak wydłużyć, w niektórych przypadkach nawet do dwóch lat.

Czy alkoholik może przestać pić bez terapii?

Osoba borykająca się z uzależnieniem nie zdoła pokonać tego problemu bez uczestnictwa w terapii, zarówno indywidualnej, jak i grupowej. W związku z tym, jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem terapii leczenia uzależnień, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszym ośrodkiem.

Czy jadąc na odwyk trzeba być trzeźwym?

Stan trzeźwości osoby zgłaszającej się na leczenie odwykowe ma znaczący wpływ na skuteczność terapii alkoholowej. Gdy pacjent przybywa trzeźwy, może od razu skupić się na procesie terapeutycznym. Ponadto, taki stan zmniejsza ryzyko komplikacji związanych z odstawieniem alkoholu.

Jak załatwić skierowanie na odwyk alkoholowy?

Osoba, która chce podjąć leczenie może udać się po skierowanie ważne 14 dnia od momentu jego wydania do lekarza rodzinnego lub internisty. Ponadto pacjenci starający się o leczenie w ośrodku może skontaktować się z lekarzem psychiatrą.

Czy leczenie uzależnień jest bezpłatne?

Należy mieć świadomość, że terapia uzależnienia od alkoholu w Polsce finansowana przez NFZ jest udzielana bez opłat i dostępna także dla osób, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego.

Przeczytaj na naszym blogu również:

Odwyk alkoholowy bez skierowania. Zapewniamy kameralną atmosferę i komfortowe warunki pobytu. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod numer 504 106 335

Źródła:

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  • “Jak dobrze być trzeźwym”, C.Gray, Proszyński, 2021. 
  • “Terapia uzależnień – metody oparte na dowodach naukowych” Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
Bartłomiej Jaśkiewicz

Bartłomiej Jaśkiewicz

Autor

Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w pracy jako terapeuta zdobywał podczas licznych szkoleń, w których uczestniczył oraz w trakcie wieloletniej pracy zawodowej w różnych ośrodkach leczenia uzależnień. Oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej, w pracy z pacjentami bazuje na własnym doświadczeniu - sam przez kilka lat zmagał się z chorobą alkoholową. Jego celem jest pokazanie pacjentom, że życie na trzeźwo, dzięki psychoterapii, jest możliwe i do tego może być piękne. Pomógł już wielu osobom wyjść z niewoli uzależnienia.

Więcej informacji: terapeuta Bartłomiej Jaśkiewicz


ODBIERZ

1000 zł rabatu
na 28 dniową terapię
(promocja czasowa)

TELEFON CAŁODOBOWY 24h

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Nasze opinie z Google


Widget not in any sidebars

Terapeuta Bartłomiej

504-106-335 600-161-096
Umów się na
BEZPŁATNĄ konsultację w ośrodku