ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE W OŚRODKU

Gdzie leczyć uzależnienie?

Obecnie można znaleźć dość szeroką ofertę skierowaną zarówno do osób uzależnionych, jak i współuzależnionych. Na tym tle szczególnie interesująco przedstawia się leczenie oferowane przez prywatne ośrodki leczenia uzależnień, takie jak Ośrodek Nowe Życie. W ośrodku odwykowym można podjąć leczenie różnego rodzaju nałogów – nie tylko alkoholizmu, ale również narkomanii, lekomanii, uzależnienia od gier, hazardu, seksu czy zakupów. Terapie uzależnień prowadzone są w formie stacjonarnej – zamkniętej oraz ambulatoryjnej. W trakcie trwania stacjonarnej terapii leczenia uzależnień czas pacjenta wypełniony jest odpowiednim programem psychoterapii. Po zakończeniu leczenia stacjonarnego zaleca się kontynuowanie terapii w warunkach ambulatoryjnych. W ośrodku leczenia uzależnień wsparcie znajdą również bliscy uzależnionych. W rodzinnej atmosferze naszego kameralnego Ośrodka oferujemy terapię dla współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików, małżeńską, rodzinną.

Jakie uzależnienia leczone są w ośrodku?
W ośrodku leczenia uzależnień Nowe Życie leczymy głównie uzależnienia od alkoholu, ale oferujemy również leczenie uzależnienia od narkotyków, hazardu, leków, dopalaczy, seksu, zakupów, komputera i gier. Ponadto prowadzimy terapię dla współuzależnionych bliskich.
W jakim wieku przyjmowane są osoby do ośrodka?
Do ośrodku przyjmujemy osoby dorosłe, ktore ukończyły 18 lat.
Czy podczas pobytu w ośrodku można mieć kontakt z bliskimi?
Oczywiście. Do ośrodka można zabrać ze sobą telefon, laptopa po to, aby móc utrzymywać stały kontakt z bliskimi. Dajemy również możliwość odwiedzin najbliższych w ośrodku.
Czy ośrodek przeznaczony jest tylko dla mężczyzn?
Nie. Do ośrodka przyjmujemy zarówno mężczyzn, jak i kobiety z różnymi uzależnieniami.
Czym różni się psychoterapia indywidualna od grupowej?
Psychoterapia indywidualna opiera się na bezpośrednim kontakcie z psychoterapeutą. Główną zaletą tej formy terapii jest dogłębna analiza przypadku przeprowadzona przez psychoterapeutę, który poświęca nam całą swoją uwagę i energię. Sesje terapeutyczne trwają zazwyczaj około 50-60 minut. Psychoterapia grupowa polega na uczestniczeniu w spotkaniach grupowych kilku pacjentów z tym samym lub podobnym problemem. Celem terapii grupowej jest rozwijanie kontaktów społecznych i zbudowanie poczucia, że nie jest się samemu ze swoim problemem.
Co powinien mieć ze sobą pacjent, który decyduje się na pobyt w zamkniętym ośrodku?
Pacjent, który podejmuje terapię leczenia uzależnienia w formie stacjonarnej, powinien zgłosić się do ośrodka z dowodem osobistym oraz wygodną i stosowną do pory roku odzieżą – zarówno sportową, codzienną, jak i tzw. wyjściową. Poza tym obowiązkowo trzeba mieć ze sobą środki do higieny osobistej i ręczniki. Wedle uznania można zaopatrzyć się w ulubione książki, krzyżówki czy inne potrzebne rzeczy.
Ile trwa odwyk alkoholowy?
Odwyk alkoholowy nie musi być przeprowadzony w ośrodku zamkniętym, ale taka forma sprawdza się najlepiej. Osoba uczestnicząca w terapii stacjonarnej ma zapewnione pełne wsparcie medyczne, psychologiczne i psychiatryczne, co ma pomóc w walce z nałogiem. Istnieją różne formy odwykowej terapii alkoholowej, ale najczęściej obejmuje ona terapię indywidualną połączoną z terapią grupową. Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile trwa odwyk alkoholowy w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień. Czas trwania jest uzależniony m.in. od stopnia uzależnienia, motywacji osoby uzależnionej do pokonania nałogu czy efektywności leczenia. U niektórych pacjentów wystarczy miesiąc, a u innych uzależnionych 3 miesiące czy nawet pół roku. Po odbyciu terapii stacjonarnej dla podtrzymania efektów wskazana jest terapia w formie ambulatoryjnej.
Jak pomóc alkoholikowi wyjść z nałogu?
Jak pomóc alkoholikowi – to jedno z podstawowych pytań, które zadaje sobie rodzina i bliscy osoby, która nałogowo pije. Najważniejszą rzeczą w trakcie pomocy alkoholikowi jest uświadomienie mu i przekonanie do tego, że potrzebuje fachowej i specjalistycznej pomocy. Osoba uzależniona nie przestanie pić sama z dnia na dzień, dlatego bardzo ważne jest objęcie jej specjalistyczną opieką ze strony psychoterapeutów. Dużym zagrożeniem dla współmałżonka uzależnionej osoby jest współuzależnienie (pomimo że współmałżonek nie pije, to również jest obarczony alkoholizmem). Aby pomóc bliskiej osobie wyjść nałogu, warto razem z nią zgłosić się do poradni w celu podjęcia terapii rodzinnej.
Czy da się wyleczyć alkoholika w domu?
Alkoholizm to choroba nieuleczalna. Oznacza to, że nie da się z niej całkowicie wyleczyć, a każdy uzależniony będzie do końca życia alkoholikiem. Alkoholik często pod wpływem nacisku ze strony bliskich osób będzie próbował podjąć samodzielne próby wytrwania w abstynencji. Niestety, najczęściej głód alkoholowy okazuje się tak silny, że wcześniej czy później powraca on do picia, które często następuje ze wzmożoną siłą. Alkoholizm to choroba, której nie da się powstrzymać bez pomocy specjalistów. Jeżeli chory nie podejmuje terapii, to jego stan może stopniowo się pogorszyć.
Jak postępować z alkoholikiem, który nie chce się leczyć?
Alkoholika, który nie chce się leczyć, można wysłać na przymusowe leczenie. Wówczas rodzina lub bliscy, dla których picie drugiej osoby staje się źródłem kłopotów, muszą zgłosić wniosek o zobowiązanie alkoholika do leczenia do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Aby komisja mogła wszcząć postępowanie, musi zaistnieć następująca przesłanka: alkoholik trwa bardzo długo w nałogu i nie chce z własnej woli poddać się leczeniu, a swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób.
Czy można wysłać alkoholika na przymusowe leczenie bez jego zgody?
W leczeniu alkoholizmu najważniejsze jest, aby to sam chory chciał podjąć leczenie, które może mu pomóc wyjść z nałogu. Jeżeli osoba uzależniona idzie na odwyk z przymusu, to wówczas leczenie najczęściej nie przynosi pożądanych rezultatów. Najczęściej alkoholik nie chce się leczyć, bo nie widzi, że ma problem. W jego mniemaniu może być tak, że rodzina swoim narzekaniem sprawia, że się upija, dlatego bardzo często namowy bliskich do podjęcia leczenia okazują się mało skuteczne. Nie oznacza to jednak, że mamy rezygnować z podejmowania prób motywowania do leczenia odwykowego. W życiu alkoholika bardzo często przychodzą momenty kryzysowe, takie jak złe samopoczucie, kac, wypadek i inne negatywne sytuacje związane z piciem alkoholu, podczas których podjęcie próby motywowania do leczenia może okazać się skuteczniejsze. W niektórych przypadkach skuteczne okazuje się zagrożenie rozwodem czy oznajmienie partnera o zamiarze wyprowadzki. Warto też skorzystać z konsultacji rodzinnych, podczas których przedstawiane są fakty przemawiające za podjęciem leczenia.
Czy alkoholizm jest chorobą?
Alkoholizm został uznany przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę, która została oznaczona odpowiednim numerem w powszechnie obowiązującej klasyfikacji znanych na świecie schorzeń. Chorobę alkoholową definiuje się jako psychiczne i fizyczne uzależnienie od alkoholu etylowego. Nieleczony alkoholizm niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne i społeczne.
Czy alkoholizm jest chorobą nieuleczalną?
Alkoholizm jest chorobą chroniczną, czyli nieuleczalną. Można jednak powstrzymać jej rozwój i osiągnąć trwałą abstynencję. Jedynym słusznym podejściem do choroby alkoholowej jest podjęcie kompleksowego leczenia. Leczenie ma na celu pomóc alkoholikowi nauczyć się funkcjonować bez alkoholu we wszystkich sferach życia.
Jak przebiega leczenie alkoholizmu w ośrodku leczenia uzależnień?
Leczenie alkoholizmu i innych uzależnień w naszym ośrodku może przybierać formę terapii stacjonarnej (zamkniętej) lub leczenia ambulatoryjnego (tzw. leczenie dochodzące). Leczenie odwykowe obejmuje kilkutygodniowy pobyt w zamkniętym ośrodku. Czas trwania odwyku uzależniony jest od zaawansowania choroby. Osoba decydująca się na terapię stacjonarną otrzymuje pełne wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. W ciągu całego tygodnia plan dnia wypełniony jest różnymi zajęciami, z których każde ma swoją specyfikę i cel. W planie dnia uwzględniony jest również odpoczynek dla ciała i umysłu, dlatego pomiędzy zajęciami przewidziany jest czas wolny. Chcemy, aby nasi Pacjenci czuli się u nas, jak w domu. Niejako formę uzupełnienia leczenia stacjonarnego stanowi leczenie ambulatoryjne, które polega na tym, że pacjent nie musi stale przebywać w ośrodku, a przychodzi jedynie na konsultacje terapeutyczne w wyznaczonych terminach.
Jaki jest cel terapii odwykowej?
Alkoholizm to choroba nieuleczalna. Oznacza to, że nie można mówić o wyzdrowieniu czy też całkowitym wyleczeniu. Terapia leczenia alkoholizmu ma natomiast nauczyć chorego życia na nowo bez alkoholu i pomóc osiągnąć mu trwałą abstynencję. Podczas trwania terapii uzależnienia chorzy dowiadują się, w jaki sposób pokonać towarzyszący chorobie głód alkoholowy. Uczą się również, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez alkoholu.
Co w sytuacji, gdy po leczeniu chory wraca do picia?
Nawrót choroby alkoholowej to jedno z największych niebezpieczeństw czyhających na osoby poddające się terapii. Aby zminimalizować ryzyko nawrotu, po zakończeniu terapii stacjonarnej warto kontynuować leczenie w formie ambulatoryjnej. Jeżeli to nie pomaga, konieczna jest zmiana metody leczenia.
Jak poznać, że ma się (lub ktoś z bliskich ma) problem z alkoholem?
Początki alkoholizmu są z reguły trudne do wychwycenia. Często osoby pijące dłuższy czas nie muszą odczuwać żadnych dolegliwości. Jednak wcześniej czy później objawy choroby alkoholowej dotykają każdego. Należą do nich m.in. silny przymus spożywania alkoholu, opór przed powstrzymywaniem się od picia, łagodzenie negatywnych konsekwencji picia poprzez kontynuację picia, sukcesywne porzucanie dotychczasowych zainteresowań, relacji z innymi na rzecz kolejnej dawki alkoholu. Uzależniony bardzo często opamiętuje się i przychodzi na leczenie w momencie, gdy problem jest już widoczny dla otoczenia – np. gdy żona zaczyna grozić rozwodem.
Czy alkoholicy piją codziennie?
Nie jest to żadna reguła, ale bardzo często jest tak, że osoba uzależniona sięga po alkohol codziennie. Kiedy choroba alkoholowa postępuje, pojawiają się tzw. ciągi alkoholowe, przerywane na krótko okresami abstynencji.
Czy alkoholik upija się za każdym razem, gdy sięga po alkohol?
Alkoholizm to choroba, która objawia się upośledzoną zdolnością kontrolowania zachowań związanych z piciem. Nie oznacza to jednak, że każde rozpoczęcie picia musi zakończyć się upiciem. Natomiast o prawdopodobieństwie występowania uzależnienia można wywnioskować w momencie, gdy uzależniony stracił zdolność przewidywania czy i kiedy utracił kontrolę nad zachowaniem związanym z piciem alkoholu.
Czy istnieją leki na alkoholizm bez recepty?
Na rynku farmaceutycznym istnieje kilka leków pomocnych w leczeniu alkoholizmu, takich jak akamprozat, naltrekson, czy popularny od niedawna nalmefen. Nalmefen to lek, który został zarejestrowany wyłącznie do zmniejszania ilości wypijanego alkoholu, natomiast pozostałe dwa mają na celu wspomaganie psychoterapii. Nie są to jednak leki refundowane, a ich stosowanie nie wywołuje długotrwałej abstynencji, a jedynie może być dodatkiem stosowanym przy psychoterapii. Uzależnienia od alkoholu nie da się wyleczyć tabletką. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż leki jest terapia w Ośrodku Leczenia Uzależnień, którą również można połączyć z farmakologią.
Czy piwo to też alkohol, od którego można się uzależnić?
Piwo, jak każdy inny alkohol, w nadmiarze szkodzi i może prowadzić do uzależnienia. W jednej puszce piwa (około 250 ml) o mocy 5% znajduje się tyle samo czystego alkoholu, co w 100 ml wina o mocy 12% czy w 30 ml wódki o mocy 40%.
Więcej odpowiedzi na pytania związane z alkoholizmem zawarliśmy na podstronie Alkoholizm – częste pytania

 

Wpisz życie

Telefony ALARMOWE 24h
504 106 335
600 161 096
- całodobowe

 

Jak się z nami skontaktować?

Aby uzyskać naszą pomoc w walce z uzależnieniem, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie. Na wszystkie zgłoszenia wysłane drogą elektroniczną odpowiadamy do 24 godzin. Nasza poradnia leczenia uzależnień kieruje swoją ofertę nie tylko do osób borykających się z problemem uzależnienia, ale również do współuzależnionych bliskich.

Ośrodek terapii uzależnień Nowe Życie w Zabierzowie nieopodal Krakowa to doskonałe miejsce, by rozpocząć nowe życie wolne od nałogu.

Skontaktuj się ze specjalistą terapii uzależnień, który pomoże Tobie i Twoim bliskim przejść te trudne chwile.