ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE

Konsultacje Lekarskie

Uzależnienie to długotrwały proces, który ma degradujący wpływ nie tylko na sferę psychiczną, ale również na sferę fizyczną człowieka. Nałogowe przyjmowanie środków odurzających (alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy) doszczętnie niszczy zdrowie fizyczne człowieka i wywołuje niekorzystne zmiany w jego organizmie.

Do najpoważniejszych szkód zdrowotnych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych zalicza się:

  • zaburzenia psychiczne (depresje, stany lękowe, nerwice),
  • uszkodzenie narządów wewnętrznych (wątroby, nerek, mózgu, naczyń krwionośnych itd.)
  • przedawkowanie i zatrucie, które może prowadzić do śmierci,
  • infekcje bakteryjne i wirusowe,
  • zaburzenia w czynnościach układu nerwowego.

Aby przeciwdziałać niszczącym skutkom, jakie niesie za sobą przyjmowanie substancji psychoaktywnych, zaleca się skorzystać z konsultacji lekarskiej.

Na czym polegają konsultacje lekarskie?

W terapii leczenia uzależnień wskazane są konsultacje lekarskie, dzięki którym chorzy podejmujący walkę z nałogiem mogą z lekarzem skonsultować swój stan zdrowia. Lekarz po przeprowadzeniu szczegółowych badań i ocenie stanu zdrowia pacjenta, najczęściej włącza do leczenia odpowiednie leki. Konsultacje lekarskie przeprowadza współpracujący z ośrodkiem odwykowym lekarz, który specjalizuje się w leczeniu uzależnień i doskonale zna proces wychodzenia z nałogu. Konsultacje lekarskie mogą być częścią kompleksowej terapii leczenia uzależnień, jak również stanowić doraźną formę leczenia i pomoc. W wypadkach zagrożenia życia lekarz może podjąć decyzję o hospitalizacji chorego. Dla wszystkich pacjentów naszego ośrodka leczenia uzależnień, decydujących się na terapię w formie stacjonarnej zapewniamy zwolnienie lekarskie na cały okres pobytu.

Aby proces wychodzenia z nałogu przyniósł pożądane efekty, powinien zostać wzbogacony o konsultacje psychologiczne i konsultacje psychiatryczne.

Konsultacje lekarskie to moment, w którym lekarz ocenia i monitoruje stan zdrowia pacjenta.

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Inne konsultacje:

Nasze opinie z Google


Widget not in any sidebars

Współpracujemy z MediRaty

Nie zwlekaj!
Już dziś umów się na bezpłatną konsultację!
504 106 335