ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE W OŚRODKU

Konsultacje Psychiatryczne

Ośrodek Nowe Życie » Konsultacje » Psychiatryczne

W ramach świadczeń udzielanych przez ośrodek leczenia uzależnień “Nowe Życie” w Krakowie zapewniamy pacjentom konsultacje psychiatryczne prowadzone przez lekarza psychiatrę. W ramach konsultacji z psychiatrą gwarantujemy kompleksową i fachową pomoc psychiatryczną, dla osób, które borykają się z problemami natury psychicznej i psychiatrycznej – lękami, nerwicą, głębokimi stanami depresyjnymi. Każdą konsultację psychiatryczną poprzedza wywiad diagnostyczny z chorym, który stanowi podstawę do wyboru odpowiedniej metody leczenia. Dzięki diagnozie psychiatra może zaplanować całościowe leczenie, uwzględniając psychoterapię, a w niektórych przypadkach włączyć do leczenia również farmakologię.

Konsultacje psychiatryczne prowadzimy w warunkach:

 • stacjonarnych obejmujących kilkutygodniowy pobyt w naszym ośrodku w Zabierzowie wraz z noclegiem i pełnym wyżywieniem,
 • ambulatoryjnych (bez noclegu),
 • doraźnych.

Konsultacja psychiatryczna może być wstępem do podjęcia psychoterapii, ale może być również doraźną i niezależną formą pomocy.

Dla kogo wskazane są konsultacje psychiatryczne?

Opieka psychiatryczna wskazana jest dla osób, które na skutek uzależnienia borykają się z:

 • kryzysem psychicznym,
 • zaburzeniami osobowości,
 • zaburzeniami zachowania,
 • nagłym i skrajnymi zmianami nastroju,
 • dolegliwościami natury psychosomatycznej,
 • schizofrenią ,
 • z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD), która charakteryzuje się występowaniem na przemian stanów depresyjnych i mani/hipomanii, czyli nadmiernej aktywności,
 • innymi problemami natury psychicznej.

Nadużywanie substancji psychoaktywnych prowadzi do licznych zaburzeń psychicznych, które wymagają objęcia specjalistycznym leczeniem.

Jak wygląda konsultacja psychiatryczna?

Konsultacja psychiatryczna jest rozmową prowadzoną w bezpiecznej i poufnej atmosferze pomiędzy psychiatrią a pacjentem. Czas trwania rozmowy wynosi około 60 minut. Konsultacja w niektórych przypadkach obejmuje więcej niż jedno spotkanie. Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie i zależy od stopnia i zaawansowania problemu.

TELEFON CAŁODOBOWY 24h

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Inne konsultacje:

Nasze opinie z Google


Widget not in any sidebars

Współpracujemy z MediRaty

[wpi_designer_button slide_id=164]