ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE

Leczenie uzależnienia od alkoholizmu Kraków - terapia alkoholowa w ośrodku odwykowym

Uzależnienie od alkoholu, czyli tzw. alkoholizm, choroba alkoholowa to nałogowe spożywanie alkoholu (wódki, piwa, wina oraz innych trunków na bazie etanolu). Alkoholizm obok narkomanii to jedno z najbardziej dotkliwych w skutkach uzależnień, które powoduje szereg groźnych dla życia i zdrowia powikłań. Pierwsze objawy choroby są bardzo trudne do uchwycenia, gdyż granica pomiędzy sięganiem po alkohol podczas spotkań towarzyskich a piciem chorobowym jest bardzo płynna.

Czym jest alkoholizm?

Alkoholizm to choroba, która powinna być leczona tak jak każda inna, zgodnie ze standardami opartymi na badaniach naukowych. Nieleczone uzależnienie może prowadzić nawet do śmierci. Jeśli pierwsze objawy alkoholizmu zostaną szybko zauważone, jego rozwój może zostać jeszcze zahamowany, zanim dojdzie do pełnoobjawowego uzależnienia. 

Alkoholizm jest chorobą postępującą, która wymaga natychmiastowego objęcia leczeniem w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnienia od alkoholu (tzw. odwyk). Objawy alkoholizmu nasilają się w miarę trwania choroby, dlatego jeśli rozwój chorobliwego nałogu nie zostanie powstrzymany w odpowiednim momencie, stan chorego będzie się sukcesywnie pogarszał.

Choroba alkoholowa – objawy

 • Głód alkoholowy – jest to stan, w którym chory odczuwa silną ochotę napicia się alkoholu.
 • Zespół abstynencyjny – pojawia się, kiedy człowiek pijący alkohol nagle przestaje go spożywać. Może przybierać różną formę od nudności, zawrotów głowy, skoków ciśnienia tętniczego, nadwrażliwości na dźwięki, lęków po napady drgawkowe, majaczenie, halucynacje i odwodnienie. Szczególnie niebezpiecznym objawem zespołu abstynenckiego są drgawki po alkoholu. Drgawki abstynenckie polegają na nagłych i niekontrolowanych skurczach grup mięśniowych całego ciała. Może wówczas dojść do utraty kontaktu z otoczeniem, zachłyśnięcia się treścią pokarmową czy niedotlenienia mózgu.
 • Upośledzona zdolność w kontrolowaniu picia alkoholu.
 • Znacznie zwiększona tolerancja na alkohol – przejawia się tym, że ta sama dawka substancji uzależniającej nie przynosi już tego samego efektu co wcześniej, dlatego osoba uzależniona musi spożywać coraz większe ilości alkoholu.
 • Koncentracja życia wokół alkoholu – osoba pijąca alkohol koncentruje całe swoje życie na alkoholu, zaniedbując przy tym sfery życia rodzinnego, przyjaciół, całkowicie rezygnuje z hobby i zainteresowań.
 • Uporczywe picie pomimo świadomości skutków – alkoholik zdaje sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje niesie za sobą nałogowe picie alkoholu, jednak nie zmienia swojego zachowania.

Bez leczenia alkoholik skraca sobie życie średnio o 10-15 lat. Pierwszym etapem leczenia alkoholizmu jest uświadomienie sobie strat poniesionych w wyniku nałogowego picia. 

Rodzina dysfunkcyjna a leczenie uzależnienia od alkoholu w Krakowie

Alkoholizm nie dotyczy tylko osoby pijącej, ale jest to problem całej rodziny. Choroba alkoholowa wpływa na funkcjonowanie bliskich, kształtując wzajemne oddziaływania, które mogą być wzmacniane przez prowadzenie “pijącego trybu życia”. Rodzina z problemem alkoholowym to rodzina, w której podstawowe funkcje rodzinne i społeczne zostały zaburzone. Objawy alkoholizmu jednego z członków rodziny organizują i nadają kształt całemu życiu rodzinnemu. Rodzina dysfunkcyjna z problemem alkoholowym któregoś z członków jest zamknięta, żyje w izolacji od świata zewnętrznego, nie utrzymuje kontaktów towarzyskich, często żyje w zakłamaniu, fałszując i zniekształcając rzeczywistość. W rodzinach dysfunkcyjnych brakuje prawidłowej komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, co prowadzi do stopniowego rozpadu więzi.

DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików – terapia dla członków rodziny uzależnionego

Choroba alkoholowa to rodzaj współuzależnienia, zarówno małżonka osoby pijącej, jak i jego dzieci. Dzieciństwo spędzone w domu, w którym problemem był alkohol, może spowodować trwały ślad w psychice i w znacznym stopniu determinować dorosłe funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Dzieci wychowane w rodzinie dysfunkcyjnej mogą odczuwać skutki choroby alkoholowej ojca bądź matki, co może wpływać na zaburzone poczucie własnej wartości. Wpływ alkoholizmu rodziców na ich dzieci jest tak silny, że powstała specjalna oferta pomocy i terapii skierowana do Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Skutki choroby alkoholowej, następstwa uzależnienia u alkoholików

W miarę upływu czasu alkoholizm niesie za sobą coraz to poważniejsze skutki zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne. 

Fizyczne skutki uzależnienia od alkoholu:

 • skoki ciśnienia tętniczego;
 • kardiomiopatia alkoholowa;
 • napady drgawkowe;
 • zapalenie wielonerwowe;
 • toksyczna neuropatia wzrokowa;
 • otępienie;
 • przewlekłe zmiany w układzie pokarmowym (m.in. nadżerki, refluks żołądka, marskość wątroby).

Psychiczne skutki choroby alkoholowej:

 • halucynoza alkoholowa;
 • paranoja alkoholowa;
 • depresja. 

Społeczne skutki alkoholizmu:

 • konflikty z prawem;
 • zerwanie więzi rodzinnych (kłótnie, separacja, rozwody);
 • zanik poczucia bliskości;
 • niewywiązywanie się ze swoich obowiązków w domu i w pracy;
 • zaniedbania w wychowaniu i edukacji dzieci. 

Metody leczenia alkoholizmu stosowane w Ośrodku Nowe Życie w Krakowie

Zdaniem eksperta

Bartłomiej Jaśkiewicz – certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień   

W terapii antyalkoholowej wyróżnia się dwa podstawowe sposoby – leczenie odwykowe zamknięte – prowadzone w formie terapii stacjonarnej – oraz terapię ambulatoryjną, inaczej dochodzącą. Obie formy leczenia alkoholizmu prowadzone są w naszym prywatnym ośrodku terapii uzależnień – mówi Bartłomiej Jaśkiewicz  

Leczenie alkoholizmu – stacjonarna i ambulatoryjna terapia alkoholowa

Podczas terapii stacjonarnej Pacjent przebywa w ośrodku przez 24 godziny na dobę przez okres kilku tygodni. Natomiast leczenie ambulatoryjne alkoholizmu polega na tym, że Pacjent przychodzi na spotkania do poradni antyalkoholowej z terapeutami we wcześniej umówionym terminie. Terapia ambulatoryjna najczęściej stanowi uzupełnienie profilaktyki i terapii stacjonarnej leczenia alkoholizmu.

Gdzie i jak wyleczyć alkoholizm?

Alkoholizm jest chorobą, z którą trudno jest poradzić sobie samemu. Obecnie najskuteczniejszą formą leczenia choroby alkoholowej jest pobyt w zamkniętym ośrodku dla alkoholików i prowadzona tam psychoterapia, która ukierunkowana jest przede wszystkim na naukę życia bez nałogu. Podczas pobytu w poradni AA osoby uczestniczące w terapii alkoholowej – oprócz zrozumienia istoty swojego problemu – mają szanse wyłączenia się ze swojego życia codziennego i spojrzenia na siebie z innej perspektywy.

Jak wygląda terapia antyalkoholowa w leczeniu alkoholika?

Terapia dla alkoholików składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich, a zarazem najważniejszym, jest uświadomienie sobie problemu i zgłoszenie się do ośrodka leczenia uzależnień. Tylko jeżeli uzależniony jest świadomy swojego nałogu, będzie w stanie mógł zacząć wprowadzać zmiany w poszczególnych sferach życia. Kolejnym krokiem jest diagnoza, czyli określenie stopnia zaawansowania problemu oraz wdrożenie odpowiedniego planu leczenia. Ważną rolę w leczeniu alkoholika odgrywa terapia grupowa, w której uczestnicy dzielą się między sobą swoimi doświadczeniami. Oprócz pracy grupowej odbywają się rozmowy indywidualne z terapeutą, podczas których chory może opowiedzieć o trapiących problemach. Leczenie uzależnień alkoholowych – w zależności od zaawansowania problemu – trwa od 3 do 6 tygodni i odbywa się ono w formie terapii stacjonarnej, czyli zamkniętej. Taka forma terapii stwarza możliwość pracy w oderwaniu się od trosk i codziennych problemów.  

Przymusowe leczenie alkoholika lub terapia uzależnienia

To Pacjent sam dobrowolnie musi podjąć decyzję o rozpoczęciu leczenia alkoholizmu, jednak istotną w tym wypadku rolę odgrywa rodzina i znajomi. Skłonienie alkoholika do podjęcia leczenia nie zawsze jest łatwe. Skuteczną metodą pomocną w nakłonieniu do leczenia jest konfrontacja chorego z konsekwencjami jego picia.   

Kiedy leczyć alkoholizm?

Na wyjście z nałogu nigdy nie jest za późno. Musimy jednak pamiętać, że im wcześniej zdecydujemy się na leczenie alkoholizmu, tym większe szanse, że terapia zakończy się sukcesem. Osoby chętnie do podjęcia terapii odwykowej w naszym ośrodku nie potrzebują żadnego skierowania. Wystarczy, że się z nami skontaktują i zapiszą się na terapię leczenia alkoholizmu.

Leczenie uzależnień od alkoholu Kraków 

Nasz prywatny ośrodek leczenia uzależnień od alkoholu “Nowe Życie” specjalizuje się w terapii uzależnień osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin. Nasi wykwalifikowani terapeuci i lekarze pomagają odzyskać kontrolę nad życiem i powrócić do normalności. Leczenie choroby alkoholowej w naszym ośrodku w Krakowie obejmuje m.in.

Kompleksowa terapia – leczenie choroby alkoholowej dopasowana indywidualnie do Pacjenta pozwala wyeliminować większość objawów alkoholizmu i wygrać z nałogiem.

Nasz ośrodek  znajduje się w Zabierzowie w województwie małopolskim, ale większość Pacjentów naszej placówki to osoby pochodzące z Krakowa i okolic.

Nasza oferta leczenia uzależnienia od alkoholu w Krakowie i okolicach skierowana jest do osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, jak również do osób walczących z innymi uzależnieniami, takimi jak: uzależnienie od hazardu, komputerów czy seksu. Ośrodek “Nowe Życie” przygotował również specjalną ofertę terapeutyczną dla członków rodzin obciążonych nałogiem.

 

Poznaj prawdziwe historie osób, którym pomogliśmy wyjść z alkoholizmu dzięki odpowiedniej terapii

Wiele osób błędnie myśli, że alkoholik musi dotknąć dna, aby rozpocząć leczenie w prywatnym ośrodku terapii. Innym powszechnym mitem jest przekonanie, że terapia odwykowa jest skutkiem dotknięcia dnia. Nasi Pacjenci są dowodem na to, że nie warto czekać, aż nałóg całkowicie zniszczy życie. Zobacz opinie Pacjentów, którzy skorzystali z pomocy naszego ośrodka leczenia uzależnień dla alkoholików w Krakowie. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące leczenia alkoholizmu

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leczenia alkoholizmu:

Ile trwa leczenie odwykowe alkoholizmu w ośrodku zamkniętym?

Długość leczenia alkoholizmu uzależniona jest od zaawansowania problemu. Odwyk alkoholowy w naszym ośrodku trwa średnio 28 dni. Zdarza się, że niekiedy zachodzi potrzeba wydłużenia terapii. Podczas pobytu Pacjenci naszego ośrodka biorą udział w terapiach indywidualnych oraz grupowych z psychoterapeutami.

Więcej na temat długości trwania terapii uzależnień dowiesz się z artykułu: Ile trwa odwyk alkoholowy. 

Ile kosztuje leczenie alkoholizmu w prywatnym ośrodku odwykowym?

Ceny za terapię stacjonarną w prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień mogą być bardzo zróżnicowane. Ostateczny koszt leczenia alkoholizmu uzależniony jest od wielu czynników. Przeciętna cena za pobyt w zamkniętym ośrodku uzależnień to koszt około kilku tysięcy złotych. Cena ta ustalana jest jednak indywidualnie po konsultacji. Na koszt odwyku alkoholowego wpływ ma m.in. długość pobytu.

Czy alkoholika można wysłać na przymusowe leczenie?

Zdarzają się takie sytuacje, że osoba uzależniona od alkoholu może zostać wysłana na odwyk przez sąd. Mówi się wtedy o tzw. ubezwłasnowolnieniu alkoholika. Aby takie działanie było jednak możliwe, konieczne jest wystąpienie medycznych i społecznych przesłanek. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest poddanie się leczeniu odwykowemu dobrowolnie. Jeśli Pacjent szczerze deklaruje chęć dobrowolnego zwalczania nałogu, to taki odwyk jest najskuteczniejszy.

Więcej na temat przymusowego leczenia alkoholika przeczytasz w artykule: Przymusowe leczenie alkoholika – jak wysłać osobę uzależnioną od alkoholu na odwyk?

Jak wygląda leczenie alkoholizmu w pandemii?

Leczenie alkoholizmu w naszym ośrodku Nowe Życie w Krakowie jest możliwe w czasie pandemii i odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Pacjenci zgłaszający się na leczenie, umawiani są na konkretny dzień oraz godzinę przyjęcia oraz poddawani testom na koronawirusa. Dwa razy dziennie mierzona jest również temperatura. W ośrodku znajdują się środki do dezynfekcji.

Więcej na temat leczenia alkoholizmu w pandemii dowiesz się z naszego artykułu: Czy w pandemii można leczyć alkoholizm

Czy na odwyku alkoholowym można mieć ze sobą telefon komórkowy?

Pacjenci naszego ośrodka mogą przy sobie posiadać własne telefony komórkowe. Mają nieograniczone prawo do kontaktu telefonicznego z bliskimi.

Czy oferujecie możliwość płatności ratalnej za terapię leczenia uzależnień?

Tak. Za terapię leczenia uzależnienia od alkoholu można zapłacić w ratach. MediRaty to pierwszy w Polsce, sprawdzony w wielu prywatnych gabinetach i placówkach medycznych, ogólnie dostępny system finansowania usług medycznych. MediRaty umożliwiają dokonanie płatności za odwyk alkoholowy bez obciążania budżetu. Atutem systemy jest uproszczona procedura rozpatrzenia wniosku oraz błyskawiczna decyzja. Dzięki możliwości płatności ratalnej za terapię koszty leczenia nie będą stanowić dla żadnego Pacjenta bariery.

Jak często odbywają się terapie indywidualne z terapeutą?

Częstotliwość terapii indywidualnych z terapeutą ustalana jest indywidualnie, zwykle na początku leczenia, choć zdarza się, że zmienia się w trakcje jego trwania. Wszystko zależy od potrzeb danego Pacjenta.

Jak często odbywają się terapie grupowe?

Terapie grupowe w naszym ośrodku leczenia uzależnień odbywają się codziennie. W czasie radzenia sobie z problemami i wychodzenia z nałogu pomoc innych osób, dotkniętych tych samym problemem, często jest nieoceniona. Grupa jest środowiskiem, który pomaga zidentyfikować problemy, ale także stanowi doskonałe wsparcie podczas walki z nałogiem.

Więcej na temat psychoterapii grupowej dowiesz się z artykułu: W zespole tkwi siła – terapia grupowa jako forma leczenia uzależnień

Jestem alkoholikiem po odbyciu terapii, ale wróciłem do picia - czy muszę odbyć całą terapię od nowa?

Alkoholizm jest chorobą trwałą. Może mieć nawroty. Zdarza się, że po nawet najlepszej terapii odwykowej Pacjenci wracają do picia. Powroty do picia mogą mieć różny charakter. Gdy alkoholik po terapii wraca do nałogu, bardzo ważna jest szybka reakcja po to, aby poświęcony czas na leczenie nie poszedł na marne. W naszym ośrodku takim Pacjentom proponujemy skróconą terapię uzupełniającą, która trwa 14 dni.

Obawiasz się nawrotu choroby po zakończonym odwyku? Przeczytaj nasz wpis na blogu: Co robić, aby znowu nie zacząć pić? 3 porady dla trzeźwiejącego alkoholika

Czy w trakcie leczenia alkoholizmu w ośrodku można przyjmować gości?

Tak. Istnieje możliwość odwiedzin. Kontakt z bliskimi jest ważnym elementem leczenia. Godziny odwiedzin są wyznaczane tak, aby nie kolidowały z zajęciami terapeutycznymi. Ze względu na trwającą pandemię odwiedziny odbywają się w ogrodzie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Czy Pacjenci mogą wychodzić z ośrodka, kiedy chcą?

Pacjenci w trakcie terapii nie mogą opuszczać terenu ośrodka bez wcześniejszego uzgodnienia tego z terapeutami. Wynika to troski o ich bezpieczeństwo.

Leczenie stacjonarne alkoholizmu - co to znaczy?

Terapia stacjonarna, zwana również terapią zamkniętą, polega na pobycie Pacjenta w ośrodku odwykowym non stop przez określony czas. Taka forma terapii pozwala na pełną izolację i odcięcie się od bodźców zewnętrznych. Uzależniony może skupić się na leczeniu. Terapia stacjonarna jest przeciwieństwem terapii ambulatoryjnej (dochodzącej), która często stanowi uzupełnienie terapii zamkniętej. Uznaje się, że terapia stacjonarna jest najskuteczniejszą metodą walki z alkoholizmem i innymi uzależnieniami.

Więcej na temat odwyku alkoholowego przeczytasz w naszym artykule: Terapia uzależnień – dla kogo, na czym polega i jaki jest jej cel?

Co w wolnym czasie robią Pacjenci decydujący się na leczeniu alkoholizmu w ośrodku zamkniętym?

Pacjenci naszego ośrodka w wolnym czasie oglądają filmy, grają na konsoli, ćwiczą na siłowni, spacerują po lesie, zażywając świeżego powietrza. Mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach kickboxingu, ceramicznych, a także zajęciach na strzelnicy. Dokładamy wszelkich starań do tego, aby pobyt w ośrodku był urozmaicony, a Pacjenci w czasie wolnym od zajęć terapeutycznych się nie nudzili.

Co Pacjent powinien wziąć ze sobą na odwyk alkoholowy?

Na terapię alkoholową prosimy o zabranie ze sobą ubrań, ręczników, przyborów toaletowych, leków, które Pacjent regularnie zażywa. Warto posiadać ze sobą także dokumentację medyczną oraz wyniki aktualnych badań (zwłaszcza w przypadku osób przewlekle chorych).

Jak wygląda zwykły dzień w ośrodku leczenia uzależnień od alkoholu?

Każdy dzień w naszym ośrodku odwykowym jest dokładnie zaplanowany. Rozpoczyna się od porannej toalety oraz medytacji. Następnie jest śniadanie, a później obiad. Między posiłkami odbywają się zajęcia terapeutyczne – indywidualne i grupowe. Pacjenci mają również czas wolny, który mogą wykorzystać na różne aktywności (spotkania z bliskimi, spacery, gry na konsoli, czytanie książek itd.). Dzień kończy się kolacją.

Czy będąc pod wpływem alkoholu zostanę przyjęty do placówki?

Nie. Pacjenci zgłaszający się do naszego ośrodka muszą być trzeźwi.

W jaki sposób mam się zgłosić/zapisać na terapię leczenia uzależniania od alkoholu?

Na odwyk alkoholowy w naszym ośrodku można zapisać się, kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 504 106 335 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie w zakładce ,,kontakt”.

Jak długo będę czekać na odwyk alkoholowy w Waszym ośrodku?

Zazwyczaj Pacjenci do naszego ośrodka przyjmowani są od razu. W wyjątkowych sytuacjach trzeba przeczekać kilka dni.

Czy mogę wcześniej zakończyć terapię leczenia alkoholizmu?

Terapię w naszym ośrodku można przerwać w każdym momencie, ponieważ jest ona całkowicie dobrowolna i nikt nie jest do niczego zmuszany. Decydując się na wcześniejsze zakończenie terapii, trzeba się jednak liczyć z tym, że przepadną pieniądze wydane na leczenie.

Jakie pokoje są do dyspozycji Pacjentów w ośrodku uzależnień Nowe Życie?

W ośrodku do dyspozycji Pacjentów oddajemy pokoje jedno-, dwu- oraz trzyosobowe.

 

Żródła:
Huebner RB, Kantor LW. Advances in alcoholism treatment. Alcohol Res Health. 2011;33(4):295-9. PMID: 23580014; PMCID: PMC3860532. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc3860532/
SWAIN, N.R., GIBB, S.J., HORWOOD, L.J. and FERGUSSON, D.M. (2012), Alcohol and cannabis abuse/dependence symptoms and life satisfaction in young adulthood. Drug and Alcohol Review, 31: 327-333. https://doi.org/10.1111/j.1465-3362.2011.00339.x

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

[wpi_designer_button slide_id=26207]

Nasze artykuły dotyczące uzależnienia od alkoholu

Jak przerwać ciąg alkoholowy?

Alkoholizm to choroba podstępna, przewlekła i niebezpieczna. Zaczyna się dość niewinnie - zazwyczaj od kilku kieliszków wina bądź piwa wypijanych okazyjne dla towarzystwa lub poprawy humoru. Z czasem jednak przybiera na sile, bo po trunki...

czytaj dalej