ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE

Leczenie uzależnienia od alkoholizmu Kraków - terapia alkoholowa w ośrodku odwykowym

Uzależnienie od alkoholu, czyli tzw. alkoholizm, choroba alkoholowa to nałogowe spożywanie alkoholu (wódki, piwa, wina oraz innych trunków na bazie etanolu). Alkoholizm obok narkomanii to jedno z najbardziej dotkliwych w skutkach uzależnień, które powoduje szereg groźnych dla życia i zdrowia powikłań. Pierwsze objawy choroby są bardzo trudne do uchwycenia, gdyż granica pomiędzy sięganiem po alkohol podczas spotkań towarzyskich a piciem chorobowym jest bardzo płynna.

Czym jest alkoholizm?

Alkoholizm to choroba, która powinna być leczona tak jak każda inna, zgodnie ze standardami opartymi na badaniach naukowych. Nieleczone uzależnienie może prowadzić nawet do śmierci. Jeśli pierwsze objawy alkoholizmu zostaną szybko zauważone, jego rozwój może zostać jeszcze zahamowany, zanim dojdzie do pełnoobjawowego uzależnienia. 

Alkoholizm jest chorobą postępującą, która wymaga natychmiastowego objęcia leczeniem w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnienia od alkoholu (tzw. odwyk). Objawy alkoholizmu nasilają się w miarę trwania choroby, dlatego jeśli rozwój chorobliwego nałogu nie zostanie powstrzymany w odpowiednim momencie, stan chorego będzie się sukcesywnie pogarszał.

Problem z uzależnieniem od alkoholu?

Próbujesz walczyć z alkoholizmem?
Skorzystaj z pomocy ośrodka leczącego uzależnienia
Oferujemy BEZPŁATNE konsultacje i gwarantujemy ANONIMOWOŚĆ

504 106 335

Choroba alkoholowa – objawy

 • Głód alkoholowy – jest to stan, w którym chory odczuwa silną ochotę napicia się alkoholu.
 • Zespół abstynencyjny – pojawia się, kiedy człowiek pijący alkohol nagle przestaje go spożywać. Może przybierać różną formę od nudności, zawrotów głowy, skoków ciśnienia tętniczego, nadwrażliwości na dźwięki, lęków po napady drgawkowe, majaczenie, halucynacje i odwodnienie. Szczególnie niebezpiecznym objawem zespołu abstynenckiego są drgawki po alkoholu. Drgawki abstynenckie polegają na nagłych i niekontrolowanych skurczach grup mięśniowych całego ciała. Może wówczas dojść do utraty kontaktu z otoczeniem, zachłyśnięcia się treścią pokarmową czy niedotlenienia mózgu.
 • Upośledzona zdolność w kontrolowaniu picia alkoholu.
 • Znacznie zwiększona tolerancja na alkohol – przejawia się tym, że ta sama dawka substancji uzależniającej nie przynosi już tego samego efektu co wcześniej, dlatego osoba uzależniona musi spożywać coraz większe ilości alkoholu.
 • Koncentracja życia wokół alkoholu – osoba pijąca alkohol koncentruje całe swoje życie na alkoholu, zaniedbując przy tym sfery życia rodzinnego, przyjaciół, całkowicie rezygnuje z hobby i zainteresowań.
 • Uporczywe picie pomimo świadomości skutków – alkoholik zdaje sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje niesie za sobą nałogowe picie alkoholu, jednak nie zmienia swojego zachowania.

Bez leczenia alkoholik skraca sobie życie średnio o 10-15 lat. Pierwszym etapem leczenia alkoholizmu jest uświadomienie sobie strat poniesionych w wyniku nałogowego picia. 

Rodzina dysfunkcyjna a leczenie uzależnienia od alkoholu w Krakowie

Alkoholizm nie dotyczy tylko osoby pijącej, ale jest to problem całej rodziny. Choroba alkoholowa wpływa na funkcjonowanie bliskich, kształtując wzajemne oddziaływania, które mogą być wzmacniane przez prowadzenie “pijącego trybu życia”. Rodzina z problemem alkoholowym to rodzina, w której podstawowe funkcje rodzinne i społeczne zostały zaburzone. Objawy alkoholizmu jednego z członków rodziny organizują i nadają kształt całemu życiu rodzinnemu. Rodzina dysfunkcyjna z problemem alkoholowym któregoś z członków jest zamknięta, żyje w izolacji od świata zewnętrznego, nie utrzymuje kontaktów towarzyskich, często żyje w zakłamaniu, fałszując i zniekształcając rzeczywistość. W rodzinach dysfunkcyjnych brakuje prawidłowej komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, co prowadzi do stopniowego rozpadu więzi.

DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików – terapia dla członków rodziny uzależnionego

Choroba alkoholowa to rodzaj współuzależnienia, zarówno małżonka osoby pijącej, jak i jego dzieci. Dzieciństwo spędzone w domu, w którym problemem był alkohol, może spowodować trwały ślad w psychice i w znacznym stopniu determinować dorosłe funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Dzieci wychowane w rodzinie dysfunkcyjnej mogą odczuwać skutki choroby alkoholowej ojca bądź matki, co może wpływać na zaburzone poczucie własnej wartości. Wpływ alkoholizmu rodziców na ich dzieci jest tak silny, że powstała specjalna oferta pomocy i terapii skierowana do Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Skutki choroby alkoholowej, następstwa uzależnienia u alkoholików

W miarę upływu czasu alkoholizm niesie za sobą coraz to poważniejsze skutki zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne. 

Fizyczne skutki uzależnienia od alkoholu:

 • skoki ciśnienia tętniczego;
 • kardiomiopatia alkoholowa;
 • napady drgawkowe;
 • zapalenie wielonerwowe;
 • toksyczna neuropatia wzrokowa;
 • otępienie;
 • przewlekłe zmiany w układzie pokarmowym (m.in. nadżerki, refluks żołądka, marskość wątroby).

Psychiczne skutki choroby alkoholowej:

 • halucynoza alkoholowa;
 • paranoja alkoholowa;
 • depresja. 

Społeczne skutki alkoholizmu:

 • konflikty z prawem;
 • zerwanie więzi rodzinnych (kłótnie, separacja, rozwody);
 • zanik poczucia bliskości;
 • niewywiązywanie się ze swoich obowiązków w domu i w pracy;
 • zaniedbania w wychowaniu i edukacji dzieci. 

Metody leczenia alkoholizmu stosowane w Ośrodku Nowe Życie w Krakowie

Zdaniem eksperta

Bartłomiej Jaśkiewicz – certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień   

W terapii antyalkoholowej wyróżnia się dwa podstawowe sposoby – leczenie odwykowe zamknięte – prowadzone w formie terapii stacjonarnej – oraz terapię ambulatoryjną, inaczej dochodzącą. Obie formy leczenia alkoholizmu prowadzone są w naszym prywatnym ośrodku terapii uzależnień – mówi Bartłomiej Jaśkiewicz  

Leczenie alkoholizmu – stacjonarna i ambulatoryjna terapia alkoholowa

Podczas terapii stacjonarnej Pacjent przebywa w ośrodku przez 24 godziny na dobę przez okres kilku tygodni. Natomiast leczenie ambulatoryjne alkoholizmu polega na tym, że Pacjent przychodzi na spotkania do poradni antyalkoholowej z terapeutami we wcześniej umówionym terminie. Terapia ambulatoryjna najczęściej stanowi uzupełnienie profilaktyki i terapii stacjonarnej leczenia alkoholizmu.

Gdzie i jak wyleczyć alkoholizm?

Alkoholizm jest chorobą, z którą trudno jest poradzić sobie samemu. Obecnie najskuteczniejszą formą leczenia choroby alkoholowej jest pobyt w zamkniętym ośrodku dla alkoholików i prowadzona tam psychoterapia, która ukierunkowana jest przede wszystkim na naukę życia bez nałogu. Podczas pobytu w poradni AA osoby uczestniczące w terapii alkoholowej – oprócz zrozumienia istoty swojego problemu – mają szanse wyłączenia się ze swojego życia codziennego i spojrzenia na siebie z innej perspektywy.

Jak wygląda terapia antyalkoholowa w leczeniu alkoholika?

Terapia dla alkoholików składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich, a zarazem najważniejszym, jest uświadomienie sobie problemu i zgłoszenie się do ośrodka leczenia uzależnień. Tylko jeżeli uzależniony jest świadomy swojego nałogu, będzie w stanie mógł zacząć wprowadzać zmiany w poszczególnych sferach życia. Kolejnym krokiem jest diagnoza, czyli określenie stopnia zaawansowania problemu oraz wdrożenie odpowiedniego planu leczenia. Ważną rolę w leczeniu alkoholika odgrywa terapia grupowa, w której uczestnicy dzielą się między sobą swoimi doświadczeniami. Oprócz pracy grupowej odbywają się rozmowy indywidualne z terapeutą, podczas których chory może opowiedzieć o trapiących problemach. Leczenie uzależnień alkoholowych – w zależności od zaawansowania problemu – trwa od 3 do 6 tygodni i odbywa się ono w formie terapii stacjonarnej, czyli zamkniętej. Taka forma terapii stwarza możliwość pracy w oderwaniu się od trosk i codziennych problemów.  

Przymusowe leczenie alkoholika lub terapia uzależnienia

To Pacjent sam dobrowolnie musi podjąć decyzję o rozpoczęciu leczenia alkoholizmu, jednak istotną w tym wypadku rolę odgrywa rodzina i znajomi. Skłonienie alkoholika do podjęcia leczenia nie zawsze jest łatwe. Skuteczną metodą pomocną w nakłonieniu do leczenia jest konfrontacja chorego z konsekwencjami jego picia.   

Kiedy leczyć alkoholizm?

Na wyjście z nałogu nigdy nie jest za późno. Musimy jednak pamiętać, że im wcześniej zdecydujemy się na leczenie alkoholizmu, tym większe szanse, że terapia zakończy się sukcesem. Osoby chętnie do podjęcia terapii odwykowej w naszym ośrodku nie potrzebują żadnego skierowania. Wystarczy, że się z nami skontaktują i zapiszą się na terapię leczenia alkoholizmu.

Leczenie uzależnień od alkoholu Kraków 

Nasz prywatny ośrodek leczenia uzależnień od alkoholu “Nowe Życie” specjalizuje się w terapii uzależnień osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin. Nasi wykwalifikowani terapeuci i lekarze pomagają odzyskać kontrolę nad życiem i powrócić do normalności. Leczenie choroby alkoholowej w naszym ośrodku w Krakowie obejmuje m.in.

Kompleksowa terapia – leczenie choroby alkoholowej dopasowana indywidualnie do Pacjenta pozwala wyeliminować większość objawów alkoholizmu i wygrać z nałogiem.

Nasz ośrodek  znajduje się w Zabierzowie w województwie małopolskim, ale większość Pacjentów naszej placówki to osoby pochodzące z Krakowa i okolic.

Nasza oferta leczenia uzależnienia od alkoholu w Krakowie i okolicach skierowana jest do osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, jak również do osób walczących z innymi uzależnieniami, takimi jak: uzależnienie od hazardu, komputerów czy seksu. Ośrodek “Nowe Życie” przygotował również specjalną ofertę terapeutyczną dla członków rodzin obciążonych nałogiem.

Leczenie alkoholizmu w prywatnym ośrodku, odwyk alkoholowy w Krakowie – cena

Ceny pobytu w naszym ośrodku leczenia alkoholizmu ustalane są indywidualnie po wstępnych konsultacjach i zależą m.in. od liczby dni pobytu w ośrodku. W cenę wliczone jest: zakwaterowanie w komfortowo wyposażonych pokojach, wyżywienie, indywidualnie dopasowana terapia uzależnień zgodnie z planem dnia (zajęcia grupowe i indywidualne) oraz stała opieka psychologiczno-terapeutyczna.

Ile trwa leczenie choroby alkoholowej w naszym ośrodku w Krakowie?

Czas trwania leczenia uzależnienia alkoholowego jest indywidualny dla każdego Pacjenta i zależy m.in. od zaawansowania choroby. Terapia alkoholowa zawsze powinna trwać na tyle długo, aby uzależniony był w stanie po wyjściu z ośrodka przeciwdziałać głodowi alkoholowemu i ustabilizować swoją abstynencję.

Poznaj prawdziwe historie osób, którym pomogliśmy wyjść z alkoholizmu dzięki odpowiedniej terapii

Wiele osób błędnie myśli, że alkoholik musi dotknąć dna, aby rozpocząć leczenie w prywatnym ośrodku terapii. Innym powszechnym mitem jest przekonanie, że terapia odwykowa jest skutkiem dotknięcia dnia. Nasi Pacjenci są dowodem na to, że nie warto czekać, aż nałóg całkowicie zniszczy życie. Zobacz opinie Pacjentów, którzy skorzystali z pomocy naszego ośrodka leczenia uzależnień dla alkoholików w Krakowie. 

 

Żródła:
Huebner RB, Kantor LW. Advances in alcoholism treatment. Alcohol Res Health. 2011;33(4):295-9. PMID: 23580014; PMCID: PMC3860532. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc3860532/
SWAIN, N.R., GIBB, S.J., HORWOOD, L.J. and FERGUSSON, D.M. (2012), Alcohol and cannabis abuse/dependence symptoms and life satisfaction in young adulthood. Drug and Alcohol Review, 31: 327-333. https://doi.org/10.1111/j.1465-3362.2011.00339.x

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Jesteś zainteresowany walką z alkoholizmem?

Zadzwoń do terapeuty Bartłomieja i umów się na spotkanie
Gwarancja ANONIMOWOŚCI i BEZPŁATNYCH konsultacji

504 106 335

Nasze artykuły dotyczące uzależnienia od alkoholu

Czy w pandemii można leczyć alkoholizm?

Pandemia koronawirusa i związana z tym nowa rzeczywistość spowodowały, że życie osób uzależnionych od alkoholu stanęło pod dużym znakiem zapytania. Z powodu Covid-19 Ministerstwo Zdrowia zaleciło pewne ograniczenia co do udzielania niektórych...

czytaj dalej