ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE W OŚRODKU

Leczenie współuzależnienia

Ośrodek Nowe Życie » Leczenie uzależnień » Współuzależnienie

Uzależnienie jednego członka rodziny destabilizuje życie całej rodziny. Alkoholizm, hazard, narkomania, seksoholizm oraz inne szkodliwe zachowania są źródłem wielu cierpień i zaburzeń emocjonalnych partnera osoby uzależnionej.

Związanie się z osobą borykającą się z nałogami powoduje współuzależnienie, które niejednokrotnie prowadzi do poważnych zaburzeń emocjonalnych.

Co to jest współuzależnienie?

Współuzależnienie to silne przystosowanie się do danej sytuacji, całkowite podporządkowanie swojego życia drugiej osobie i tym samym zaniedbanie własnych potrzeb. Do osób borykających się ze współuzależnieniem zalicza się najczęściej współmałżonków i partnerów życiowych osób pogrążonych w nałogu. Współuzależnienie jest podobne do syndromu DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) pod tym względem, że uzależnienie można traktować jako objaw, na skutek którego pojawia się określony zespół cech osobowości, choć zarówno w jednym, jak i drugim przypadku odmienny. Początkowo termin współuzależnienie odnoszony był wyłącznie do choroby alkoholowej, obecnie zakres zjawiska znacznie się rozszerzył, dlatego dziś śmiało można już mówić o współuzależnionych od narkotyków, hazardu czy seksu. Uzależnienie od drugiej osoby nie ma nic wspólnego ze zdrową relacją dwojga ludzi, ponieważ współuzależnienie to więź, która niszczy i to właśnie jej destrukcyjny charakter stanowi o istocie jej uzależnienia. Osoby współuzależnione nie tylko przyjmują odpowiedzialność za osobę uzależnioną, ale również stopniowo zaczynają przejmować obowiązki osoby chorej. Współuzależnienie wyraża się nieustanną chęcią kontroli drugiej osoby, a problem nałogu zaczyna wypierać wszystkie inne sprawy.

Jak rozpoznać współuzależnienie?

Długoletnie życie z osobą uzależnioną z reguły jest źródłem wielu zaburzeń emocjonalnych, takich jak: lęk, poczucie bezsilności, depresja, niepokój. Osoba współuzależniona stopniowo zatraca własną tożsamość, zaczyna gubić się w swoich emocjach. Osoby współuzależnione najczęściej siebie obwiniają za zaistniałą sytuację. Żona alkoholika ma złudne przekonanie, że gdy jej mąż na kilka dni zaprzestał pić, to będzie już tylko lepiej, tymczasem on znów sięga po alkohol i koło się zamyka. W miarę upływu czasu osoba współuzależniona coraz bardziej angażuje się w uzależnienie partnera, aż w pewnym momencie całkowicie zanika granica między zaangażowaniem w chorobę i bliskością, a całkowitym zatraceniem w nałogu.

cta onz Współuzależnienie


Do głównych oznak współuzależnienia można zaliczyć:

  • nadopiekuńczość i zbyt mocne koncentrowanie się na współmałżonku lub partnerze,
  • maskowanie problemu, okłamywania siebie i innych,
  • lęk przed zachowaniem partnera,
  • straszenie odejściem, szantażowanie,
  • użalanie się nad sobą, poczucie bezradności,
  • izolowanie się od rodziny i przyjaciół.

Terapia dla osób współuzależnionych

Mylne jest przekonanie, że osobą współuzależnioną jest się do końca życia. Współuzależnienie, podobnie jak uzależnienie, należy leczyć, ponieważ z powodu uzależnienia choruje cała rodzina. Współuzależnienie to problem natury psychologicznej, dlatego terapia dla osób współuzależnionych w naszym ośrodku leczenia uzależnień “Nowe Życie” obejmuje m.in. indywidualny kontakt z psychoterapeutą oraz zajęcia w grupie, które prowadzone są równolegle do terapii odwykowej współmałżonka. Ważnym etapem leczenia jest terapia małżeńska, która ma na celu pomóc obu osobom zmierzyć się z problemem uzależnienia.

W naszym ośrodku leczenia uzależnień “Nowe Życie” oferujemy:

  • terapię dla osób współuzależnionych od alkoholu,
  • terapię dla osób współuzależnionych od narkotyków i innych substancji odurzających,
  • terapie dla osób współuzależnionych od hazardu,
  • terapię dla osób współuzależnionych od seksu.

Ośrodek leczenia współuzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu znajduje się w miejscowości Zabierzów w województwie małopolskim, w bezpiecznej i cichej okolicy Krakowa w otoczeniu przyrody. Wszystkim naszym pacjentom zapewniamy całkowitą dyskrecję, l4 na okres pobytu, dogodne warunki zakwaterowania i pełne wyżywienie.

Daj sobie pomóc i zerwij ze współuzależnieniem!

TELEFON CAŁODOBOWY 24h

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Nie zwlekaj!

Już dziś umów się na bezpłatną konsultację w ośrodku!

Terapeuta Bartłomiej

504-106-335 600-161-096
Umów się na
BEZPŁATNĄ konsultację w ośrodku