ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE W OŚRODKU

Terapia indywidualna

Ośrodek Nowe Życie » Terapia » Indywidualna

Nałóg to przebiegła i nieustępliwa choroba, która stopniowo prowadzi do degradacji życia psychicznego, fizycznego i moralnego. Zaburza więzi interpersonalne i przyczynia się do całkowitej utraty kontroli nad dotychczasowym życiem. W zasadzie jedynym skutecznym sposobem walki z nałogiem jest kompleksowe leczenie (leczenie odwykowe) w ośrodku leczenia uzależnień, które na ogół przynosi bardzo dobre efekty i gwarantuje niemal całkowity powrót do normalności.

Kompleksowa terapia uzależnień powinna składać się zarówno z terapii indywidualnej, jak i grupowej.

Psychoterapia, niezależnie od tego, czy jest przeprowadzana indywidualnie czy grupowo, stanowi specjalistyczną formę pomagania ludziom borykającym się z różnego rodzaju uzależnieniami, takimi jak: alkoholizm, narkomania, hazard, seksoholizm, lekomania, zakupoholizm czy siecioholizm. Jej głównym celem jest stopniowe niwelowanie niepożądanych zachowań i ogólna poprawa zdrowia psychicznego.

Na czym polega terapia indywidualna?

Terapie indywidualne uzależnień opierają się na relacji terapeutycznej pomiędzy osobistym terapeutą a osobą uzależnioną. W terapii indywidualnej czas psychoterapeuty jest maksymalnie skoncentrowany na pacjencie, dzięki czemu czuje się on ważny i nie zostaje sam ze swoimi problemami. W tego typu terapii szczególne znaczenie ma relacja, jaka wytwarza się pomiędzy psychoterapeutą a uzależnionym. Spotkania indywidualne dają pacjentowi więcej możliwości do zrozumienia motywacji własnego działania, emocji i przeszłych doświadczeń. W kontaktach indywidualnych pacjenci na ogół lepiej sobie radzą ze swoim wstydem i łatwiej otwierają ze swoimi problemami przed drugą stroną.

Jakie efekty przynosi leczenie indywidualne uzależnień?

W trakcie leczenia indywidualnego uzależnień pacjent lepiej poznaje swoje emocje i sposób myślenia, sukcesywnie uczy się przezwyciężyć z nałogiem. Wraz z upływem czasu terapeuta staje się coraz bardziej znaczącą osobą dla pacjenta. Umiejętnie prowadzona terapia i dialog z pacjentem prowadzi do stopniowej zmiany dotychczasowego sposobu myślenia i zachowania.

cta onz Indywidualna

Jakie techniki stosuje się w terapii indywidualnej?

W trakcie indywidualnych spotkań z pacjentem stosuje się szereg technik poznawczych i behawioralnych. Chory poznaje wady i zalety zarówno swojego dotychczasowego zachowania, jak i “abstynencji”. W czasie sesji terapeutycznych cały czas pracuje się nad modyfikacją dotychczasowych zachowań, które doprowadziły do uzależnia i zmianą postrzegania siebie. Do metod behawioralnych terapii zalicza się przede wszystkim eksperymenty, odgrywanie scenek, uczenie pacjenta nowych zachowań i reakcji. W terapii indywidualnej szczególny nacisk kładziony jest na sposoby radzenia sobie z tzw. głodem, który następuje na skutek zaprzestania zażywania określonej substancji (np. alkoholu, narkotyków) lub w wyniku zaniechania wykonywania określonej czynności (np. patologicznego uprawiania hazardu, seksu itd.).

Dodatkowe zajęcia i atrakcje dla uczestników terapii

Czy każdy uzależniony może wziąć udział w terapii uzależnień prowadzonej w formie indywidualnej?

Psychoterapia indywidualna to podstawowa forma leczenia uzależnień. Jest ona dedykowana wszystkim osobom uzależnionym bez względu na rodzaj nałogu. Najczęściej na terapię indywidualną przychodzą pacjenci uzależnieni od alkoholu i od narkotyków, aczkolwiek z terapii uzależnień mogą korzystać również osoby, u których dojdzie do uzależnienia od leków, patologicznego uprawiania hazardu, zakupoholizmu, seksoholizmu czy uzależnienia od internetu.

Ile trwa terapia indywidualna?

Czas trwania leczenia indywidualnego uzależnień dostosowany jest do potrzeb każdego z pacjentów. Sesje trwają średnio 60 minut, a ich częstotliwość uzależniona jest od zaawansowania nałogu. Terapia obejmuje kilkutygodniowy pobyt w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień “Nowe Życie” w Zabierzowie pod okiem lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Podczas pobytu pacjent objęty jest kompleksowym programem leczenia skłaniającym do intensywnej pracy nad sobą. Istnieje również możliwość przeprowadzenia terapii indywidualnej bez konieczności pobytu w ośrodku – leczenie ambulatoryjne.

TELEFON CAŁODOBOWY 24h

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Nie zwlekaj!

Już dziś umów się na bezpłatną konsultację w ośrodku!