ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE W OŚRODKU

Warsztaty interpersonalne

Ośrodek Nowe Życie » Terapia » Warsztaty interpersonalne

Warsztaty interpersonalne to jeden z etapów kompleksowej terapii leczenia uzależnień, które obejmują trening tzw. umiejętności interpersonalnych. Stanowią one niezwykle ważny punkt całej terapii, ponieważ pozwalają nabyć takich umiejętności, które są potrzebne do prowadzenia w pełni szczęśliwego i owocnego życia.

Czym są umiejętności interpersonalne?

Umiejętności interpersonalne należą do grupy umiejętności społecznych, które wykorzystuje się w relacjach z innymi ludźmi. Mają one wpływ na efektywność radzenia sobie w określonych sytuacjach społecznych. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne są niezbędne w życiu każdego człowieka, dotyczą one bowiem nie tylko sfery zawodowej, ale przede wszystkim strefy osobistej.

Długotrwały nałóg niszczy podstawowe aspekty życia człowieka – jego psychikę, organizm, najbliższe otoczenie i tym samym przyczynia się do utraty podstawowych umiejętności interpersonalnych.

Jakich kompetencji interpersonalnych nabędzie pacjent na naszych warsztatach ?

Utrata kontaktu z otaczającym światem na skutek pogłębiającego się nałogu powoduje, że człowiek zamyka się w sobie, pozostaje ze swoim problemem sam, często też popada w depresję, a taki sposób funkcjonowanie może doprowadzić do tragedii. Na warsztatach interpersonalnych chory ma okazję lepiej poznać siebie i swój sposób funkcjonowania w świecie, co ma niepodważalny wpływ na skuteczność całościowej terapii leczenia uzależnienia.

Udział w treningu interpersonalnym daje możliwości do poprawienia swojej komunikacji w kontaktach z innymi, dlatego powinien być to nieodłączny elementem każdej terapii odwykowej.

Na warsztatach interpersonalnych Pacjenci uczą się:

  • nawiązywać kontakt z innymi ludźmi,
  • otwierać się ze swoimi problemami,
  • lepiej radzić sobie ze swoimi emocjami i uczuciami,
  • polepszać swoje stosunki z otoczeniem,
  • postrzegać siebie z innej perspektywy – często osoby tkwiące w nałogu żyją w przekonaniu, że są bezwartościowe i nic nie znaczą, trening interpersonalny to skuteczny sposób na wyzbycie się takiego myślenia,
  • budować poczucie własnej wartości,
  • określać swoje plany i cele życiowe w perspektywie krótko i długoterminowej.

Warszaty interpersonalne to szeroka rozumiana profilaktyka uzależnień.

cta onz Warsztaty interpersonalne


Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

Trening interpersonalny to doskonała okazja do tego, aby lepiej poznać siebie oraz swój sposób funkcjonowania w świecie. Nasze warsztaty interpersonalne nastawione są przede wszystkim na zdobycie nowych kompetencji interpersonalnych, które przekładają się na poprawę sposobu funkcjonowania w grupie i w kontaktach z innymi ludźmi. W trakcie treningu interpersonalnego każdy z uczestników ma możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron, uzupełniania braków w tym zakresie i zmierzenia się z własnymi trudnościami w kontakcie z innymi. Pozyskanie wyżej wymienionych umiejętności jest szczególnie ważne w przypadku osób uzależnionych, gdyż ich deficyty w tym zakresie wpływają na zmniejszenie poziomu kontroli nad sytuacjami życiowymi.

Warsztaty interpersonalne w ośrodku leczenia uzależnień w Krakowie i okolicach

Warsztaty interpersonalne prowadzone dla osób uzależnionych w naszym ośrodku leczenia uzależnień “Nowe Życie” w Krakowie to celowo zainicjowane doświadczenie grupowe, podczas którego poszczególni uczestnicy doskonalą umiejętności międzyludzkich, wchodzą między sobą w interakcje, dzielą się własnymi doświadczeniami, poznają siebie nawzajem, dzięki czemu nabywają nowych umiejętności, które pozwalają im lepiej funkcjonować w społeczeństwie. W bezpiecznym otoczeniu grupy, pacjenci mają możliwości pogłębić wiedzę na temat samego siebie.

Warsztaty interpersonalne jako element terapii nastawiony jest przede wszystkim na nabycie nowych umiejętności międzyludzkich, które pozwolą pacjentom lepiej funkcjonować w grupie pomimo wielu trudności związanych z chorobą. Warunkiem powodzenia warsztatów jest gotowość na otwarte i szczere rozmowy z uczestnikami.

Celem warsztatów jest pomoc choremu w uzyskaniu stabilnego kontaktu z otaczającym go światem.

W celu uzyskania pożądanych efektów terapii wskazany jest również udział w warsztatach intrapersonalnych, które ukierunkowane są na umiejętność rozmowy z samym sobą.

TELEFON CAŁODOBOWY 24h

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Nie zwlekaj!

Już dziś umów się na bezpłatną konsultację w ośrodku!