ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE W OŚRODKU

Treningi

Ośrodek Nowe Życie » Treningi

Niezwykle ważnym elementem procesu terapeutycznego są treningi. Treningi prowadzone w formie warsztatowej pozwalają nabyć niezbędnych umiejętności do prowadzenia  satysfakcjonującego życia po opuszczeniu ośrodka odwykowego. Dzięki treningom pacjent osiąga niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności do skutecznej walki z nałogiem.

Treningi zapobiegania nawrotom uzależnienia

Nawroty w uzależnieniu stanowią największe zagrożenie dla osób, które zdecydowały się podjąć walkę z nałogiem i mogą zdarzyć się zarówno osobom uzależnionym od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, jak i w przypadku nałogowych zachowań. Nawrót jest nierozerwalną częścią uzależnienia. Błędem jest postrzeganie nawrotu jako impulsu, gdyż nawrót, podobnie zresztą co nałóg, jest procesem postępującym w czasie, który prowadzi do zainicjowania zażywania określonej substancji lub powrotu do destrukcyjnego działania. Czynnikami wyzwalającymi nawrót choroby mogą być zarówno zdarzenia wewnętrzne, takie jak osobiste niepowodzenie, cierpienie psychiczne, jak i zdarzenia zewnętrzne – zmiana środowiska, śmierć bliskiej osoby. Osoba w obliczu problemów wybiera stary i sprawdzony sposób, czyli stopniowo powraca do nałogu. Zanim nastąpi całkowity powrót do uzależnienia, pojawią się pewne “sygnały ostrzegawcze”, które powinny wzbudzić niepokój bliskich. Sygnały te dotyczą zmian, jakie zachodzą w samopoczuciu fizycznym, psychicznym, zmian w trybie dotychczasowego życia i relacji z innymi ludźmi. Osoba, którą dopada nawrót uzależnienia powoli zaczyna zaniedbywać codzienne obowiązki, staje się rozdrażniona, ma częste huśtawki nastroju, trwa w przekonaniu, że leczenie jest nieskuteczne.

Warsztaty zapobiegania nawrotom uzależnienia skierowane są przede wszystkim do tych osób, którym udało się już jakiś czas wytrwać w “abstynencji”. Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy na temat skutecznej walki z nawrotami. Podczas treningów pacjenci uczą się radzić z własnymi emocjami i próbują niwelować popełniane błędy w pracy nad sobą po to, aby w przyszłości nie doszło do nawrotów choroby.

Treningi asertywności

Asertywność to umiejętność mówienia “nie”, wyrażania siebie i egzekwowania swoich praw. Bycie asertywnym bardzo pomaga w walce z uzależnieniem, dzięki asertywności i silnej woli łatwiej jest przeciwstawić się nałogowi. Treningi asertywności skierowane są nie tylko do osób uzależnionych, ale również współuzależnionych małżonków. Celem treningów jest nabycie silnej woli, poczucia wartości i zwiększenie własnej samoświadomości.   W treningu asertywności stosuje się techniki wywodzące się z terapii poznawczo-behawioralnej.

cta onz Treningi

Treningi relaksacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Techniki relaksacyjne są skuteczne w redukcji wielu symptomów natury psychosomatycznej, przede wszystkim obniżają lęk, zmniejszą objawy depresyjne, pomagają regulować emocje, zwiększają samoświadomość, wpływają na odzyskanie równowagi psychofizycznej człowieka. Treningi relaksacyjne działają wspomagająco na proces całej terapii leczenia uzależnień, dlatego powinny być nieodłącznym elementem każdej terapii odwykowej.

Treningi umiejętności

Treningi umiejętności to forma nabywania nowych umiejętności w otoczeniu kilkuosobowej grupy. Członkowie grupy słuchają siebie nawzajem, udzielają wsparcia, wymieniają doświadczeniem, dzięki czemu taka forma pracy przynosi bardzo dobre efekty i wpływa na zmianę sposobu postrzegania siebie w relacjach z innymi. Głównym celem treningów umiejętności prowadzonych w grupie jest udzielenie wsparcia do zmiany własnego życia.

Dzięki treningowi umiejętności Pacjent zyskuje:

  • umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
  • umiejętności radzenia sobie z bodźcami wywołującymi nałóg (np. pragnienie picia, pragnienie zażywania narkotyków, uprawiania seksu itp.),
  • umiejętności interpersonalne, czyli budowanie relacji z innymi ludźmi,
  • umiejętności intrapersonalne, czyli umiejętność komunikacji ze samym sobą, opartej na samodoświadczeniu i samopoznaniu.

Jedynie kompleksowa terapia uzależnień oparta na zintegrowanych metodach leczenia może przynieść oczekiwane rezultaty w walce z nałogiem.   

TELEFON CAŁODOBOWY 24h

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Nasze opinie z Google


Widget not in any sidebars

Współpracujemy z MediRaty

Nie zwlekaj!

Już dziś umów się na bezpłatną konsultację w ośrodku!