ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE W OŚRODKU

Warsztaty intrapersonalne

Ośrodek Nowe Życie » Terapia » Warsztaty intrapersonalne

Warsztaty intrapersonalne stanowią uzupełnienie warsztatów interpersonalnych i są ukierunkowane na wewnętrzny dialog, czyli umiejętność porozumiewania się z sobą samym. W przeciwieństwie do umiejętności interpersonalnych (społecznych) nastawionych na budowanie kontaktu z innymi ludźmi, umiejętności intrapersonalne (wewnątrzosobowe) pozwalają rozpocząć zmianę na lepsze od siebie.

Co można osiągnąć dzięki warsztatom intrapersonalnym?

  • dobrze poznać siebie samego – swoje uczucia, emocje, świadomość własnych mocnych i słabych stron,
  • dobrze rozwinąć intuicję i zdolność do przewidywania skutków własnego działania,
  • zdolność kierowania własnymi emocjami,
  • większą asertywność,
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  • silną wewnętrzną motywację do zmiany na lepsze, czyli do walki z nałogiem,
  • świadomość życiowego celu i nastawienie na osiągnięcie tego celu,
  • zdolność do refleksji nad własnym życiem.

Wiedza o wewnętrznych aspektach siebie samego, przeżywanych uczuciach i towarzyszących emocjach to kluczowy element terapii uzależnień, która ma na celu pokazać choremu, jak radzić sobie z uzależnieniem i w takim stanie wytrwać.

cta onz Warsztaty intrapersonalne

Warsztaty intrapersonalne w ośrodku leczenia uzależnień “Nowe Życie”

Osoba tkwiąca w nałogu często ma problem z prowadzeniem właściwej komunikacji i radzeniem sobie z własnymi emocjami. Niezależnie od tego, z jakim uzależnieniem mamy do czynienia, czy chory boryka się z alkoholizmem, narkomanią, seksoholizmem czy siecioholizmem, w każdym wypadku pojawia się ten sam schemat – osoba uzależniona po pewnym czasie przestaje być aktywnym uczestnikiem życia społecznego, co przekłada się na zaniechanie pełnienia określonych ról społecznych i ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Nałóg powoduje dotkliwe spustoszenie w obszarze komunikacji wewnątrzosobowej i interpersonalnej, bowiem uzależnienie to choroba pustki, która tylko na chwile zostaje “zagłuszona”.

Uzależnienie to rozległa i bardzo złożona choroba, dlatego terapia odwykowa dla osób uzależnionych najlepsze efekty przynosi wtedy, kiedy składa się z kilku etapów. Jednym z nich są wyżej opisane warsztaty intrapersonalne, które mają na celu pomóc pacjentowi odzyskać równowagę psychospołeczną i tym samym zwiększyć jego siły i motywację do walki z nałogiem.

Trening intrapsychiczny w naszym ośrodku leczenia uzależnień prowadzony jest przez certyfikowanych psychoterapeutów. W ramach treningu pacjenci pogłębiają świadomość na temat swoich problemów emocjonalnych. Warsztaty nastawione są na wewnętrzną walkę z własnymi ograniczeniami, zwiększenie świadomości i samoakceptacji.

Odpowiednio dobrane do rodzaju i skali uzależnienia treningi inter- i intrapersonalne ułatwiają skutecznie i bezpowrotnie zażegnać nałóg.

TELEFON CAŁODOBOWY 24h

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Nie zwlekaj!

Już dziś umów się na bezpłatną konsultację w ośrodku!