ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE W OŚRODKU

Konsultacje rodzinne

Często zdarza się, że rodzina nie może poradzić sobie samodzielnie z problemem uzależnienia. Nałóg powoduje zaburzenie funkcjonowania całego systemu, a poszczególni członkowie rodziny zostają wytrąceni z równowagi, w efekcie czego w rodzinie pojawiają się coraz większe kryzysy, napięcia, nasilają się trudności interpersonalne, znacząco spada poziom poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. W takich sytuacjach w zasadzie jedynym rozwiązaniem może okazać się zasięgnięcie pomocy psychoterapeutów i psychologów, które przybierze formę konsultacji rodzinnej.

Rodzina jest najważniejszą grupą społeczną, od której uzależniony powinien otrzymywać wsparcie na każdym etapie walki z uzależnieniem.

Uzależnienie w rodzinie – konsultacje rodzinne

Konsultacje rodzinne pod okiem psychoterapeuty mają na celu wprowadzić członków rodziny w proces terapii odwykowej chorego po to, aby łatwiej było im zrozumieć to, co dzieje się z rodziną. Dzięki konsultacjom rodzinnym chory otrzymuje niezbędne wsparcie i motywację do dalszej walki. Konsultacja rodzinna ma charakter rozmowy, podczas której psychoterapeta stara się dokładnie rozpoznać problemy, z jakimi boryka się cała rodzina. Takie spotkanie z psychoterapeutą to doskonały moment, aby przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania. W konsultacji rodzinnej mogą brać udział zarówno współmałżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, jak i inni bliscy chorego.

Na konsultacje rodzinne zapraszamy wszystkich tych, którzy:

  • żyją w rodzinie dotkniętej nałogiem,
  • przechodzą poważne konflikty rodzinne,
  • chcą lepiej zrozumieć problem, z jakim boryka się bliska osoba,
  • chcą zadbać o poprawne relacje i odpowiednią komunikację pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny,
  • chcą zostać wprowadzeni w proces pomocy osobie uzależnionej.

Pogłębieniem konsultacji rodzinnych jest terapia małżeńska przeprowadzona w ośrodku leczenia uzależnień. Terapia małżeńska ma przede wszystkim na celu pomóc parom w ratowaniu swojego małżeństwa/związku w obliczu nałogu.

TELEFON CAŁODOBOWY 24h

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Inne konsultacje:

Nasze opinie z Google


Widget not in any sidebars

Współpracujemy z MediRaty

[wpi_designer_button slide_id=164]

Terapeuta Bartłomiej

504-106-335 600-161-096
Umów się na
BEZPŁATNĄ konsultację w ośrodku