ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE W OŚRODKU

Dorosłe Dzieci Alkoholików

Ośrodek Nowe Życie » Terapia » Dorosłe Dzieci Alkoholików

Dorosłe Dzieci Alkoholików, czyli DDA to osoby, którym przyszło żyć i dorastać w rodzinie, w której jedno bądź oboje rodziców było alkoholikami, czyli tzw. rodzinie dysfunkcyjnej. Rodzina dysfunkcyjna, w której występuje problem alkoholowy żyje w izolacji od świata, bez bliskich kontaktów towarzyskich. Członkowie rodziny swoje relacje budują na pozorach, zakłamaniu, niezdolności zwracania się o pomoc, co skutkuje silnym zaburzeniem relacji pomiędzy członkami rodziny.

Problem alkoholowy wpływa niszcząco na funkcjonowanie całej rodziny. Powoduje degradację życia psychicznego i emocjonalnego.

Czym charakteryzują się Dorosłe Dzieci Alkoholików?

DDA wychowały się w rodzinach, w których centralnym problemem było nadużywanie alkoholu. Takie dzieci nie miały normalnego dzieciństwa, ponieważ musiały szybko dorosnąć. Wiele osób z rodzin dysfunkcyjnych, których głównym problemem był alkohol boryka się z licznymi problemami osobowościowymi wynikającymi z trudnego dzieciństwa. Tacy ludzie często nie radzą sobie w późniejszym dorosłym życiu, ponieważ nie nabyli odpowiednich wzorców zachowań, często mają problem z odnalezieniem swojej tożsamości. Dorosłe Dzieci Alkoholików dorastały w poczuciu niższości, nie doświadczyły ze strony swoich rodziców dostatecznego zainteresowania, dlatego często czują się gorsi od innych. Nabyte w czasie dzieciństwa i dorastania doświadczenie dają o sobie znać w dorosłym życiu. Dorosłe dzieci alkoholików częściej niż inne osoby wchodzą w związki z osobami uzależnionymi, co powoduje odtwarzanie sytuacji wyniesionej z domu. Syndrom DDA nie jest chorobą, lecz zaburzeniem w sferze przeżywania uczyć, myślenia i kontaktów społecznych.

Do głównych cech charakterystycznych dla osób z syndromem DDA należy:

  • Poczucie winy, obwinianie siebie za zaistniałą sytuację.
  • Obniżone poczucie własnej wartości.
  • Nadwrażliwość emocjonalna – DDA są bardzo podatne na zranienia emocjonalne.
  • Brak poczucia bezpieczeństwa.
  • Problemy w relacjach z innymi osobami – brak umiejętności rozmawiania o swoich problemach z innymi osobami, trudności z „wchodzeniem’ w związki.
  • Osoby z syndromem DDA mają tendencję do popadania w stany depresyjne.
  • Wiele osób z syndromem DDA żyje w zakłamaniu, zwłaszcza odnośnie swoich uczuć, co jest spowodowane nawykiem ukrywania prawdziwych informacji przed bliskimi wyniesionym z domu.
  • Z jednej strony lęk przed bliskością, z drugiej strony obawa przed odrzuceniem.

Nieleczony syndrom DDA może prowadzić do poważnych problemów psychologicznych i zaburzeń osobowości.

Dodatkowe zajęcia i atrakcje dla uczestników terapii

Terapia dla dzieci alkoholików w ośrodku leczenia uzależnienia „Nowe Życie”

W zasadzie jedynym rozwiązaniem dla osób borykającym się z syndromem DDA jest terapia w ośrodku leczenia uzależnień. Terapia DDA to forma wsparcia i leczenia psychologicznego dla osób, które wychowały się w rodzinie alkoholików i ma na celu pomóc w osiągnięciu stabilności emocjonalnej. Po zakończeniu leczenia, pacjenci lepiej kontrolują swoje emocje, a co najważniejsze nabywają konstruktywnych sposobów radzenia sobie z doświadczeniami z przeszłości. Podobnie, jak leczenie innych uzależnień, terapia DDA to kilkuetapowy proces, który wymaga zaangażowania i to właśnie od stopnia zaangażowania i chęci zmiany zależy skuteczność całej terapii.

cta onz Dorosłe Dzieci Alkoholików

Nasz ośrodek leczenia uzależnień „Nowe Życie” w Zabierzowie niedaleko miasta Kraków prowadzi kompleksową terapię DDA pod okiem wykwalifikowanych terapeutów w formie indywidualnej i grupowej. Terapia indywidualna obejmuje spotkania sam na sam z terapeutą. Z kolei celem terapii grupowej jest podzielenie się doświadczeniami z osobami borykającymi się z tym samym problemem. W grupie osoby uczą się głośno mówić o swoich problemach i otwierają się na innych. Czas trwania terapii jest różny, w przypadku każdej osoby dobierany jest indywidualnie, może trwać od 6 miesięcy nawet do 2 lat.

Głównym celem terapii DDA jest wyzbycie się traumatycznych doświadczeń z okresu dzieciństwa. Uporanie się z przeszłością to szansa na prowadzenie lepszego i radośniejszego  życia w każdym aspekcie.

Jesteś DDA? Nie bój się pójść do terapeuty!

TELEFON CAŁODOBOWY 24h

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Nie zwlekaj!

Już dziś umów się na bezpłatną konsultację w ośrodku!