ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE TELEFONICZNE

Dorosłe Dzieci Alkoholików

Ośrodek Nowe Życie » Terapia » Dorosłe Dzieci Alkoholików

Dorosłe Dzieci Alkoholików, czyli DDA to osoby, którym przyszło żyć i dorastać w rodzinie, w której jedno bądź oboje rodziców było alkoholikami, czyli tzw. rodzinie dysfunkcyjnej. Rodzina dysfunkcyjna, w której występuje problem alkoholowy żyje w izolacji od świata, bez bliskich kontaktów towarzyskich. Członkowie rodziny swoje relacje budują na pozorach, zakłamaniu, niezdolności zwracania się o pomoc, co skutkuje silnym zaburzeniem relacji pomiędzy członkami rodziny.

Problem alkoholowy wpływa niszcząco na funkcjonowanie całej rodziny. Powoduje degradację życia psychicznego i emocjonalnego.

Czym charakteryzują się Dorosłe Dzieci Alkoholików?

DDA wychowały się w rodzinach, w których centralnym problemem było nadużywanie alkoholu. Takie dzieci nie miały normalnego dzieciństwa, ponieważ musiały szybko dorosnąć. Wiele osób z rodzin dysfunkcyjnych, których głównym problemem był alkohol boryka się z licznymi problemami osobowościowymi wynikającymi z trudnego dzieciństwa. Tacy ludzie często nie radzą sobie w późniejszym dorosłym życiu, ponieważ nie nabyli odpowiednich wzorców zachowań, często mają problem z odnalezieniem swojej tożsamości. Dorosłe Dzieci Alkoholików dorastały w poczuciu niższości, nie doświadczyły ze strony swoich rodziców dostatecznego zainteresowania, dlatego często czują się gorsi od innych. Nabyte w czasie dzieciństwa i dorastania doświadczenie dają o sobie znać w dorosłym życiu. Dorosłe dzieci alkoholików częściej niż inne osoby wchodzą w związki z osobami uzależnionymi, co powoduje odtwarzanie sytuacji wyniesionej z domu. Syndrom DDA nie jest chorobą, lecz zaburzeniem w sferze przeżywania uczyć, myślenia i kontaktów społecznych.

Do głównych cech charakterystycznych dla osób z syndromem DDA należy:

  • Poczucie winy, obwinianie siebie za zaistniałą sytuację.
  • Obniżone poczucie własnej wartości.
  • Nadwrażliwość emocjonalna – DDA są bardzo podatne na zranienia emocjonalne.
  • Brak poczucia bezpieczeństwa.
  • Problemy w relacjach z innymi osobami – brak umiejętności rozmawiania o swoich problemach z innymi osobami, trudności z „wchodzeniem’ w związki.
  • Osoby z syndromem DDA mają tendencję do popadania w stany depresyjne.
  • Wiele osób z syndromem DDA żyje w zakłamaniu, zwłaszcza odnośnie swoich uczuć, co jest spowodowane nawykiem ukrywania prawdziwych informacji przed bliskimi wyniesionym z domu.
  • Z jednej strony lęk przed bliskością, z drugiej strony obawa przed odrzuceniem.

Nieleczony syndrom DDA może prowadzić do poważnych problemów psychologicznych i zaburzeń osobowości.

Dodatkowe zajęcia i atrakcje dla uczestników terapii

Terapia dla dzieci alkoholików w ośrodku leczenia uzależnienia „Nowe Życie”

W zasadzie jedynym rozwiązaniem dla osób borykającym się z syndromem DDA jest terapia w ośrodku leczenia uzależnień. Terapia DDA to forma wsparcia i leczenia psychologicznego dla osób, które wychowały się w rodzinie alkoholików i ma na celu pomóc w osiągnięciu stabilności emocjonalnej. Po zakończeniu leczenia, pacjenci lepiej kontrolują swoje emocje, a co najważniejsze nabywają konstruktywnych sposobów radzenia sobie z doświadczeniami z przeszłości. Podobnie, jak leczenie innych uzależnień, terapia DDA to kilkuetapowy proces, który wymaga zaangażowania i to właśnie od stopnia zaangażowania i chęci zmiany zależy skuteczność całej terapii.

cta onz Dorosłe Dzieci Alkoholików

Nasz ośrodek leczenia uzależnień „Nowe Życie” w Zabierzowie niedaleko miasta Kraków prowadzi kompleksową terapię DDA pod okiem wykwalifikowanych terapeutów w formie indywidualnej i grupowej. Terapia indywidualna obejmuje spotkania sam na sam z terapeutą. Z kolei celem terapii grupowej jest podzielenie się doświadczeniami z osobami borykającymi się z tym samym problemem. W grupie osoby uczą się głośno mówić o swoich problemach i otwierają się na innych. Czas trwania terapii jest różny, w przypadku każdej osoby dobierany jest indywidualnie, może trwać od 6 miesięcy nawet do 2 lat.

Głównym celem terapii DDA jest wyzbycie się traumatycznych doświadczeń z okresu dzieciństwa. Uporanie się z przeszłością to szansa na prowadzenie lepszego i radośniejszego  życia w każdym aspekcie.

Jesteś DDA? Nie bój się pójść do terapeuty!

Zadzwoń do Nas

515 427 780

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Nie zwlekaj!

Już dziś umów się na bezpłatną konsultację telefoniczną!

Terapeuta Bartłomiej

504-106-335
lub
515-427-780
BEZPŁATNE konsultacje telefoniczne