ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE W OŚRODKU

Ośrodek Nowe Życie » Blog » Jak alkoholik manipuluje żoną i jak sobie z tym radzić?

Jak alkoholik manipuluje żoną i jak sobie z tym radzić?

Lip 14, 2021 |

Bliscy osoby uzależnionej od alkoholu często doświadczają manipulacji z jej strony. W szczególnie trudnej sytuacji jest żona alkoholika, która musi mierzyć się z wieloma kłamstwami. Partnerki alkoholików nie potrafią im pomóc i często ukrywają ich nałóg przed rodziną i znajomymi. Alkoholik może być agresywny i impulsywny, narażając żonę na przemoc zarówno fizyczną, jak i psychiczną. W ten sposób próbuje osiągnąć swój cel, którym jest sięgnięcie po kieliszek.

Kiedy żona zaczyna wątpić w miłość uzależnionego męża, często posuwa się on do manipulacji, fałszywych obietnic, a czasem nawet zastraszania. Osoba uzależniona może usiłować przesunąć poczucie winy za swoje problemy na partnera w celu usprawiedliwienia i wzbudzenia współczucia. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak alkoholik manipuluje żoną? Jak radzić sobie w takiej sytuacji i gdzie szukać pomocy? 

  • Żony alkoholików to osoby, które zwykle najbardziej cierpią z powodu nałogu męża. Czują się często zagubione i ukrywają problem alkoholowy przed rodziną i znajomymi.
  • Jednym z głównych symptomów choroby alkoholowej jest mechanizm iluzji i zaprzeczeń, który jest odpowiedzialny za manipulację alkoholika.
  • Osoba uzależniona manipuluje żoną i najbliższymi ludźmi z otoczenia. Wygłasza stwierdzenia niezgodne z prawdą, w które głęboko wierzy. 

Skąd się biorą manipulacje alkoholika?

Alkoholik żyje w przekonaniu, że problem alkoholowy wcale go nie dotyczy. Uważa, że kontroluje swój nałóg i w każdej chwili może przestać pić. Nie chce przyznać się do problemu przed ludźmi z najbliższego otoczenia, ponieważ uważa go za słabość. Często na początku mąż pije po kryjomu, by z czasem przestać się ukrywać. 

Aby osiągnąć swój cel, czyli sięgnąć po kieliszek, wykorzystuje różne rodzaje manipulacji. Takie zachowanie alkoholika ma na celu wywieranie wpływu na rodzinę w celu usprawiedliwienie i uniknięcie konsekwencji picia kolejny dzień z rzędu

cta onz Jak alkoholik manipuluje żoną i jak sobie z tym radzić?   

Jak rozpoznać manipulacje alkoholika? 

Przykładów manipulacji stosowanych przez alkoholików można wymieniać wiele. Osoby uzależnione od alkoholu często posługują się mechanizmem iluzji i zaprzeczeń. Najczęściej przyjmuje on formę wypierania i zaprzeczania faktom: ,,nie jestem alkoholikiem”, ,,przecież nie piję codziennie”, ,,inni piją więcej” itd. Alkoholik zwykle sam wierzy w swoje kłamstwa, dlatego manipulowanie innymi przychodzi mu z łatwością. 

Inną strategią stosowaną przez alkoholików jest racjonalizowanie. Polega ono na tłumaczeniu i usprawiedliwianiu swojego zachowania: ,,piłem, bo miałem ciężki tydzień”, ,,znajomy z pracy miał urodziny”, ,,wszyscy pili, więc ja też”. 

Wśród popularnych strategii manipulacji stosowanych przez alkoholików należy wymienić również minimalizowanie ilości spożytego alkoholu i trywializowania znaczenia picia. Osoba cierpiąca na uzależnienie przyznaje się do spożywanego alkoholu, ale kłamie na temat jego ilości. 

Kolejnym przykładem manipulacji alkoholika jest obwinianie innych. Manipulujący alkoholik próbuje przełożyć winę za własny nałóg na bliskie mu osoby – nieposłuszną żonę, niegrzeczne dzieci, problemy w pracy itd. 

Gdy tylko temat rozmów zejdzie na chorobę alkoholową, uzależniony próbuje zrobić wszystko, aby odwrócić uwagę od problemu. Zmienia temat zaraz po tym, jak tylko wspomni się o chorobie alkoholowej lub o częstym spożywaniu napojów procentowych.

Alkoholik, manipulując żoną i bliskimi, bardzo często koloryzuje wspomnieniami. Pamięta jedynie pozytywne wspomnienia związane z piciem, które najczęściej mijają się z prawdą.

Jak alkoholik manipuluje żoną? Zachowania alkoholika wobec żony 

Alkoholik potrafi być impulsywny, agresywny, co prowadzi do zachowań raniących bliskie mu osoby. Żona alkoholika jest osobą najbardziej narażoną są na przemoc fizyczną i psychiczną.

Alkoholik nie ma zwykle oporów przed okłamywaniem żony. Wszelkimi sposobami próbuje na niej wymusić określone zachowania po to, by zdobyć kolejną ,,porcję” alkoholu. Manipulacje uzależnionego wynikają z mechanizmów choroby alkoholowej i są jednym z podstawowych objawów uzależnienia

Jak alkoholik manipuluje uczuciami żony

Alkoholik wobec żony bardzo często stosuje szantaż emocjonalny. Pojawiają się obietnice, kłamstwa, a nawet groźby. Alkoholik będzie próbował wzbudzić współczucie. Na najbliższych przekłada odpowiedzialność za swój nałóg. Wszelkimi sposobami będzie próbował wymusić określone zachowania. W rodzinie z problemem alkoholowym często dochodzi do zjawiska współuzależnienia, które negatywnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie rodziny i spełnianie jej podstawowych potrzeb.

Zdaniem eksperta

Zdaniem eksperta

Osoba uzależniona od alkoholu może podejmować próby zachowania pozorów normalności, wykonując miłe gesty, takie jak zapraszanie na kolację czy podwożenie do pracy, aby przekonać innych o swojej zmianie. Jednak zdarza się również, że alkoholik manipuluje żoną poprzez grożenie samookaleczeniem lub samobójstwem, aby zmusić innych do ustępstw – wyjaśnia Bartłomiej Jaśkiewicz, Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień
 – wyjaśnia Bartłomiej Jaśkiewicz, Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień

Co czuje żona manipulującego alkoholika?

Życie z mężem alkoholikiem pod jednym dachem powoduje wiele przykrych konsekwencji. Żony alkoholików zwykle przejmują całą odpowiedzialność za wychowanie dzieci i utrzymanie domu. Zachowanie osoby uzależnionej oraz pozostawienie z problemami samemu nierzadko doprowadzają do wyczerpania psychicznego.

Współuzależnienie żony – jak rozpoznać?

U żon alkoholików często pojawiają się specyficzne zaburzenia funkcjonowania, nazywane współuzależnieniem. Osoba współuzależniona od alkoholu, choć sama jest abstynentem, jej życie zaczyna kręcić się wokół alkoholu. Współuzależnieniu towarzyszy chaos, niepewność, zagubienie, wahania emocjonalne, bezradność. 

Żona alkoholika często zaprzecza problemowi alkoholowemu. Może czuć, że tylko ona może rozwiązać problemy życiowe męża, co jest zjawiskiem znanym jako syndrom Mesjasza. Charakteryzuje się ona empatią i troską o partnera, jednocześnie mając obniżone poczucie własnej wartości i niezdolność do podjęcia zdecydowanych kroków. Działania osoby współuzależnionej nierzadko stwarzają osobie uzależnionej komfort picia.

Jeśli chcesz poznać więcej informacji przeczytaj artykuł: Współuzależnienie: czyli co robić, aby nie pomagać w piciu?

Warto zaznaczyć, że według badań CEBOS na temat konsumpcji alkoholu w Polsce kobiety dwa razy częściej niż mężczyźni w ogóle nie piją alkoholu. Większość panów preferuje piwo (56%), podczas gdy panie częściej sięgają po wino (45%). Wśród różnych grup zawodowych, największą tendencję do sięgania po alkohol wykazują osoby niewykwalifikowane, bezrobotne i prowadzące własną działalność. W przeciwieństwie do nich, znacznie rzadziej do alkoholu sięgają pracownicy biurowi, osoby na rentach i gospodynie domowe.[źródło:https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_151_19.PDF, dostęp 27.12.2023]
Tabela konsumpcji alkoholu przez koniety i mężczyzn
 

źródło: parpa.pl

 

Jak nie dać się manipulować alkoholikowi? Co robić?

Przede wszystkim trzeba uświadomić sobie, że manipulacja męża alkoholika to jedne z objawów choroby. Jego zachowanie jest wynikiem uzależnienia, przez które zaczyna tracić kontrolę nad życiem. Alkoholik nie jest wyrachowanym manipulantem, ponieważ głęboko wierzy w to, co opowiada. Ma to związek ze zniekształceniami poznawczymi wywołanymi przez nałóg. Najbardziej skuteczną metodą walki z manipulacjami alkoholika jest szczera rozmowa oparta na faktach. Trzeba jasno postawić granice, jednocześnie nie zamykać się na problemy osoby uzależnionej. 

Czego nie powinna robić żona alkoholika?

Żona alkoholika nie powinna popierać jego nałogu, poprzez ignorowanie problemu, usprawiedliwianie jego zachowań, czy dostarczanie alkoholu. Ważne jest, aby nie brała na siebie odpowiedzialności za uzależnienie męża i nie pozwalała, by jej własne zdrowie psychiczne i fizyczne ucierpiało w wyniku prób ratowania partnera.

Żona alkoholika powinna pamiętać, że jest to choroba trwała i nieuleczalna, a partner pozostanie alkoholikiem przez całe życie. W związku z tym szczególnie w okresie po zakończeniu terapii, ważne jest, aby unikać miejsc i sytuacji, w których obecny jest alkohol, a także osób pijących. Takie środowisko może znacząco zwiększyć ryzyko nawrotu nałogu u partnera. Odpowiedzialność za tworzenie bezpiecznego otoczenia, które wspiera trzeźwość, jest istotnym elementem wsparcia i zapobiegania ryzyku powrotu do nałogu.

Gdzie może szukać pomocy żona manipulującego alkoholika

Aby pomóc alkoholikowi przezwyciężyć nałóg, konieczne może być wsparcie specjalisty. Trudna sytuacja jest zwłaszcza wtedy, gdy chory nie chce słyszeć o pomocy, a często alkoholik grozi, że targnie się na własne życie. Osoba będący pod wpływem alkoholu zachowuje się toksycznie i przez to negatywnie wpływa na najbliższe otoczenie. 

Po pomoc można zgłosić się do ośrodka leczenia uzależnień, w którym prowadzone są terapie leczenia uzależnień dla chorego, terapie współuzależnień oraz terapie małżeńskie

Rola rodziny w leczeniu alkoholizmu jest nieoceniona, ponieważ może stanowić zarówno źródło wsparcia, jak i motywacji do zmiany.  

Terapia pomoże nie tylko znaleźć przyczyny alkoholizmu oraz zaburzeń manipulującego alkoholika, ale również rozwiązać problemy rodzinne spowodowane nadużywaniem alkoholu. Jeśli potrzebujesz pomocy dla siebie lub członka swojej rodziny nie wahaj zgłosić na leczenie w ośrodku uzależnień. Warto też namówić męża na poznanie historii pacjentów wybranego ośrodka, być może zachowania innych uzależnionych osób pomogą mu dostrzec jego chorobę alkoholową. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jak alkoholik zachowuje się w kontaktach z najbliższymi?

Osoba uzależniona od alkoholu często posługuje się manipulacją i nieprawdą w relacjach, szczególnie z żoną. Przejawia się to między innymi poprzez manipulowanie emocjami, zrzucanie winy za swoje problemy na żonę, czy ukrywanie rzeczywistej ilości spożywanego alkoholu. Celem takich działań jest utrzymanie nałogu i zachowanie kontroli nad sytuacją.

Dlaczego alkoholik manipuluje żoną?

Mimo że osoba uzależniona od alkoholu może zdawać sobie sprawę z wyrządzonej krzywdy, ogromne poczucie winy i wstydu często przeszkadza jej w radzeniu sobie z tymi uczuciami. Waha się prosić o pomoc, uważając, że jest już za późno na jakąkolwiek zmianę. W rezultacie, nadal utrzymuje się w cyklu picia, oszustw i manipulacji.

Jak powinna postępować żona alkoholika?

Przede wszystkim, ważne jest, aby zaprzestać usprawiedliwiania i pobłażania mężowi alkoholikowi. Żony często podejmują próby ochrony swoich mężów, np. poprzez tłumaczenie ich zachowań w miejscu pracy, przed rodziną, przyjaciółmi, ukrywanie alkoholu oraz próby zachowania problemu w tajemnicy.

Gdzie szukać pomocy, gdy w domu jest alkoholik?

Gdy w domu jest osoba uzależniona od alkoholu, pomoc można znaleźć w ośrodkach leczenia uzależnień, które oferują wsparcie zarówno dla alkoholików, jak i ich rodzin. Można również skorzystać z porad psychologów, terapeutów specjalizujących się w uzależnieniach, czy grup wsparcia.

Jakie są cechy osoby współuzależnionej?

Osoba współuzależniona często charakteryzuje się nadmierną troską o alkoholika, próbami kontrolowania jego zachowań oraz przejmowaniem odpowiedzialności za jego problemy. Współuzależnieni mogą także wykazywać tendencję do zaprzeczania problemowi, negowania własnych potrzeb i uczuć, oraz cierpią z powodu niskiej samooceny i poczucia winy.

Jak alkoholik niszczy rodzinę?

W miarę zwiększania się problemów związanych z alkoholem w rodzinie, wzrasta jej izolacja społeczna. Duża część działań i myśli członków rodziny zaczyna kręcić się wokół kwestii picia. Rosnące napięcie i wzajemne pretensje negatywnie wpływają na relacje małżeńskie, a dzieci mogą doświadczać zaburzeń emocjonalnych.

Przeczytaj wpisy na naszym blogu:

Źródła:

  1. ,,Współuzależnienie – jak przetrwać w rodzinie z osobą uzależnioną”, J. Wawerska-Kus, Wydawnictwo Edukacyjne Remedium, 2014. 
  2. ,,Zespół uzależnienia od alkoholu wśród dorosłych”, I. Kowalewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2016.
  3. Komunikat z badań CBOS “Konsumpcja alkoholu w Polsce” https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_151_19.PDF, dostęp 28.12.2023
  4. Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce. Raport z badań kwestionariuszowych 2020 r, https://www.parpa.pl/images/wzorykonsumpcji_2020.pdf, dostęp 28.12.2023
Bartłomiej Jaśkiewicz

Bartłomiej Jaśkiewicz

Autor

Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w pracy jako terapeuta zdobywał podczas licznych szkoleń, w których uczestniczył oraz w trakcie wieloletniej pracy zawodowej w różnych ośrodkach leczenia uzależnień. Oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej, w pracy z pacjentami bazuje na własnym doświadczeniu - sam przez kilka lat zmagał się z chorobą alkoholową. Jego celem jest pokazanie pacjentom, że życie na trzeźwo, dzięki psychoterapii, jest możliwe i do tego może być piękne. Pomógł już wielu osobom wyjść z niewoli uzależnienia.

Więcej informacji: terapeuta Bartłomiej Jaśkiewicz


ODBIERZ

1000 zł rabatu
na 28 dniową terapię
(promocja czasowa)

TELEFON CAŁODOBOWY 24h

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Nasze opinie z Google


Widget not in any sidebars

Terapeuta Bartłomiej

504-106-335 600-161-096
Umów się na
BEZPŁATNĄ konsultację w ośrodku