ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE W OŚRODKU

Ośrodek Nowe Życie » Blog » Co traci alkoholik? Wpływ picia na życie rodzinne

Co traci alkoholik? Wpływ picia na życie rodzinne

Gru 18, 2023 |

Rodzina jest kluczowym elementem naszego życia, jednak alkoholizm może stanowić poważne wyzwanie, zakłócając jej harmonię i wpływając na każdego członka. Uzależnienie jest źródłem wielu problemów, często prowadząc do skomplikowanych relacji i życia w cieniu nałogu. Statystyki pokazują, że problem alkoholizmu wpływa nie tylko na osobę chorą, ale też głęboko rzutuje na życie całej rodziny. Alkohol, jako czynnik destrukcyjny, może zamienić dom w miejsce pełne napięć i niepewności. W artykule skupimy się na tym, jak uzależnienie od alkoholu wpływa na codzienne relacje rodzinne, prowadząc do współuzależnienia, a czasem nawet do przemocy, której świadkami lub ofiarami są często dzieci.
 • Alkoholizm w rodzinie wprowadza chaos i niepewność, przyczyniając się do konfliktów, nieporozumień i emocjonalnego dystansu między członkami rodziny.
 • Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym są narażone na emocjonalne zaniedbanie, problemy edukacyjne i behawioralne.
 • Życie z osobą uzależnioną charakteryzuje się ciągłym napięciem i przeciążeniem emocjonalnym, co ma negatywny wpływ na wszystkich domowników.

Skutki alkoholizmu w rodzinie. Jak uzależniony niszczy wspólne życie?

Alkoholizm w rodzinie to choroba, która rozsadza struktury życia wspólnego od środka, wprowadzając chaos i niepewność w codzienne relacje. Życie w rodzinie alkoholowej oznacza ciągłą walkę z problemami, które wykraczają poza zdrowie samego uzależnionego. Tymczasem skutki są wielowymiarowe i obejmują zarówno aspekty emocjonalne, jak i materialne. Dysfunkcyjna rodzina z problemem alkoholowym często boryka się z kłopotami finansowymi, a nieprzewidywalność zachowań matki lub ojca wpływa na poczucie bezpieczeństwa pozostałych członków rodziny. 

Zdaniem eksperta

Zdaniem eksperta

Alkoholik w rodzinie często staje się źródłem konfliktów, które mogą prowadzić do rozpadu więzi i izolacji społecznej. Dzieci wychowujące się w takim środowisku są narażone na szereg negatywnych konsekwencji, w tym problemy emocjonalne i edukacyjne. Rodzina osoby uzależnionej codziennie zmaga się z wyzwaniami związanymi ze stresem i negatywnymi skutkami choroby alkoholowej.Obecność alkoholizmu prowadzi do odczuwania smutku, przygnębienia, rozpaczy i poczucia bezsilności w obliczu problemów wpływających na życie rodzinnego – wyjaśnia Bartłomiej Jaśkiewicz, Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień.

Życie z alkoholikiem – realia rodzinnego współuzależnienia

Życie z osobą uzależnioną od alkoholu to codzienna walka z problemami, które wykraczają poza granice zdrowego środowiska domowego. Realia rodzinnego współuzależnienia są często niedostrzegane przez otoczenie, a skutki choroby alkoholowej dotykają wszystkich jej członków.

 Nadużywanie alkoholu przez jednego z rodziców może prowadzić do:

 • problemów z prawem i finansowych, które destabilizują życie domowe;
 • emocjonalnego zaniedbania dzieci, co wpływa na ich rozwój i zdrowie psychiczne;
 • zmiany ról w rodzinie – to dzieci często przejmują obowiązki dorosłych.

Przeczytaj także artykuł: Na alkoholizm choruje nie tylko alkoholik – jakie skutki niesie alkoholizm dla rodziny?

Rodzina alkoholika – bezradność i nadzieja na lepsze życie

Życie z osobą dotkniętą alkoholizmem to ciągła walka z bezsilnością w obliczu rozpadu życia rodzinnego. Najbliżsi często odczuwają bezradność wobec rozpadu życia rodzinnego, widzą, jak osoba uzależniona coraz bardziej pogrąża się w nałogu, równocześnie usprawiedliwiając i zaprzeczając istnieniu problemu (mechanizm iluzji i zaprzeczenia). Ta mieszanka emocji wywołuje stan ciągłego napięcia i emocjonalnego przeciążenia, które wpływa na wszystkich mieszkańców domu. Relacje rodzinne ulegają zniekształceniu, a poczucie krzywdy i niepokoju staje się codzienną rzeczywistością. W takim środowisku nawet zwykłe czynności, jak spożywanie posiłków czy wspólne spędzanie czasu, są obarczone niepewnością i strachem przed kolejnymi wybuchami agresji lub niekontrolowanym zachowaniem osoby pijącej.

          cta onz Co traci alkoholik? Wpływ picia na życie rodzinne  

Jak wpływa alkohol na życie i relacje rodzinne?

Alkohol ma głęboki i często destrukcyjny wpływ na życie rodzinne i relacje. Uzależnienie od alkoholu może prowadzić do nieprzewidywalnych zachowań, napięć i konfliktów. Komunikacja staje się utrudniona, a zaufanie jest nadszarpnięte.

Emocjonalne konsekwencje alkoholizmu

 • Destabilizacja więzi rodzinnych – uzależnienie często prowadzi do konfliktów, nieporozumień i pogłębienia dystansu emocjonalnego między członkami rodziny. Dzieci alkoholików mogą mieć problemy z nawiązywaniem bliskich relacji i czuć się emocjonalnie zaniedbane.
 • Zaburzenia emocjonalne i psychiczne – rodziny, w których występuje problem alkoholowy, są często narażone na wzmożony stres, lęk i depresję. Dzieci wychowujące się w takim środowisku mogą wykazywać różnorodne problemy emocjonalne, w tym niskie poczucie własnej wartości.
 • Przemoc domowa – alkoholizm często wiąże się z agresją i przemocą domową. Ofiarami mogą być zarówno partnerzy, jak i dzieci, co prowadzi do trwałych traum i zaburzeń psychicznych.

Wpływ alkoholizmu w rodzinie na psychikę dzieci 

Dzieci w rodzinach, gdzie występuje problem alkoholowy, często doświadczają emocjonalnego zaniedbania. Według badań z 2011 roku w Polsce funkcjonuje około 1,5 miliona dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. [M. Ryś, Rodzina z problemem alkoholowym. Metody badań relacji interpersonalnych w dysfunkcyjnych systemach rodzinnych, Warszawa 2014, s. 9.]. Uzależniony rodzic może nie być w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb emocjonalnych swojego dziecka. Często pojawia się niekonsekwencja w wychowaniu, co prowadzi do problemów behawioralnych u najmłodszych. Dzieci mogą również nauczyć się niezdrowych wzorców radzenia sobie ze stresem i emocjami.  Często też przejmują na siebie odpowiedzialność za problemy w rodzinie, a to stanowi dla nich ogromne obciążenie psychiczne. Niosą ze sobą ten ciężar także w dorosłe życie. 

Alkoholizm w rodzinie – jak szukać pomocy?

W obliczu dysfunkcyjnego systemu życia rodzinnego konieczne jest podjęcie działań, które mogą zapobiec dalszemu pogłębianiu się problemu. Wsparcie ze strony ośrodka terapii uzależnień, takim jak Ośrodek Nowe Życie w Krakowie może być nadzieją na zmianę dla chorego i jego bliskich. Każdy ośrodek może mieć inny program, ale zazwyczaj proces leczenia opiera się na terapii indywidualnej oraz zajęciach grupowych. Historie pacjentów w naszym ośrodku pokazują, że droga do zdrowienia może być pełna wyzwań, to jednak dzięki wsparciu i udziału w konsultacjach psychologicznych lub psychiatrycznych. Warto także rozważyć terapię małżeńską, która pozwoli na odbudowanie relacji i nauczenie zdrowych wzorców komunikacji.

Przeczytaj wpisy powiązane na naszym blogu:

Nigdy nie jest za późno na podjęcie walki o swoje życie i zdrowie. Rozwiązaniem Twojego problemu może być terapia alkoholowa. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod numer 504 106 335

Źródła: 

 1. Kliniczne i społeczne aspekty uzależnienia od alkoholu”, B. Woronowicz, AKMED Centrum Konsultacyjne.
 2. „Rodzina z problemem alkoholowym. Metody badań relacji interpersonalnych w dysfunkcyjnych systemach rodzinnych”, M. Ryś, Warszawa 2014.
 3. „Rodzice i dzieci w rodzinach z problemami alkoholowymi – studium antropologiczno-profilaktyczne”, K.A. Wojcieszek, Med. Wieku Rozw. 2003.
Bartłomiej Jaśkiewicz

Bartłomiej Jaśkiewicz

Autor

Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w pracy jako terapeuta zdobywał podczas licznych szkoleń, w których uczestniczył oraz w trakcie wieloletniej pracy zawodowej w różnych ośrodkach leczenia uzależnień. Oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej, w pracy z pacjentami bazuje na własnym doświadczeniu - sam przez kilka lat zmagał się z chorobą alkoholową. Jego celem jest pokazanie pacjentom, że życie na trzeźwo, dzięki psychoterapii, jest możliwe i do tego może być piękne. Pomógł już wielu osobom wyjść z niewoli uzależnienia.

Więcej informacji: terapeuta Bartłomiej Jaśkiewicz


ODBIERZ

1000 zł rabatu
na 28 dniową terapię
(promocja czasowa)

TELEFON CAŁODOBOWY 24h

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Nasze opinie z Google


Widget not in any sidebars

Terapeuta Bartłomiej

504-106-335 600-161-096
Umów się na
BEZPŁATNĄ konsultację w ośrodku