ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ
OFERUJEMY BEZPŁATNE KONSULTACJE W OŚRODKU

Interwencja kryzysowa, interwencja alkoholowa Kraków 24/7

Ośrodek Nowe Życie » Interwencja alkoholowa
Aby nakłonić osobę uzależnioną od alkoholu do leczenia, bliscy często próbują różnych metod, które w większości przypadków okazują się nieskuteczne ze względu na mechanizm iluzji i zaprzeczenia, w którym żyje alkoholik. System ten to pewnego rodzaju sposób obrony, który uniemożliwia mu realistyczne widzenie faktów swojego uzależnienia. Prośby, groźby, złość ze strony bliskich najczęściej nie przynoszą żadnych efektów i zaczyna się walka: ze strony alkoholika – aby nie podjąć leczenia i ze strony rodziny oraz bliskich – by jednak namówić go do leczenia. Jeśli uważasz, że zrobiłaś/zrobiłeś już wiele, aby nakłonić alkoholika do leczenia, to koniecznie przeczytaj o interwencji kryzysowej. Interwencja alkoholowa wobec osoby uzależnionej może zwiększyć prawdopodobieństwo, że alkoholik zdecyduje się na podjęcie terapii leczenia uzależnień.

Interwencja alkoholowa wobec osoby uzależnionej

 

Czym jest interwencja kryzysowa?

Interwencja wobec osoby uzależnionej, np. od alkoholu, to spotkanie najbliższych z osobą uzależnioną i przedstawienie faktów dotyczących jej stanu zdrowia. Jest to pewnego rodzaju forma wsparcia, która ma pomóc uzależnionemu zrozumieć swoją sytuację i zdać sobie sprawę ze skali problemu.

Interwencja alkoholowa zakłada konfrontację osoby uzależnionej z konsekwencjami, jakie niesie za sobą choroba alkoholowa.

Interwencja kryzysowa jest świadomie planowanym działaniem przez osoby bliskie alkoholikowi, czyli rodzinę lub przyjaciół. Kulminacyjnym momentem jest spotkanie z osobą uzależnioną, podczas którego przedstawiane są konkretne argumenty przemawiające za podjęciem terapii. Członkowie rodziny przygotowują się do sesji interwencyjnej w sekrecie przed uzależnionym, dlatego często interwencję kryzysową określa się jako strategię zaskoczenia.

Interwencja to metoda, która przy właściwym przygotowaniu, kończy się powodzeniem, czyli 90 na 100 alkoholików podejmuje leczenie.

Zdaniem eksperta

Bartłomiej Jaśkiewicz – certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień 

Mówiąc o interwencji kryzysowej wobec osoby uzależnionej, trzeba zaznaczyć, że sama metoda nie gwarantuje wyleczenia nałogu. Powodzenie leczenia uzależnione jest od innych aspektów niż sama interwencja, jednak metoda ta może okazać się pomocna w walce z nałogiem – mówi Bartłomiej Jaśkiewicz

Interwencja wobec osoby uzależnionej – jaki jest jej cel?

Głównym celem interwencji kryzysowej jest otrzymanie zgody na rozpoczęcie leczenia alkoholizmu oraz zorganizowanie pierwszego spotkania z placówką, która ma prowadzić terapię uzależnień. Mimo że interwencja kryzysowa wobec osoby uzależnionej sama w sobie nie jest metodą leczenia, to stwarza okazję i przestrzeń do podjęcia próby zerwania z nałogiem i odzyskania kontroli nad swoim życiem.
cta onz Interwencja alkoholowa

Jak przebiega interwencja alkoholowa? Interwencja kryzysowa krok po kroku

W Ośrodku Nowe Życie w Krakowie prowadzimy interwencję alkoholową według kilku scenariuszy. Wszystkich zainteresowanych podjęciem interwencji wobec osoby uzależnionej od alkoholu zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

W jaki sposób powinna być przeprowadzona interwencja wobec osoby uzależnionej od alkoholu?

Aby zwiększyć szansę powodzenia sesji interwencyjnej, czyli nakłonić chorego do podjęcia leczenia i do kontaktu z ośrodkiem leczenia uzależnień, należy konfrontację przeprowadzić w sposób: rzeczowy, konkretny, życzliwy.

Interwencja kryzysowa – cechy:

Rzeczowość

Rzeczowość w odniesieniu do interwencji kryzysowej polega na przedstawieniu konkretnych faktów i niepokojących zachowań, które były następstwem picia, np. niepłacenie rachunków, agresja, nieobecności w pracy itd. Ważne w tym wypadku, aby skupić się wyłącznie na faktach, a nie domniemaniach ani tym, co nie ma bezpośredniego związku z piciem.

Konkretność

Interwencja kryzysowa powinna być konkretna – oznacza to że, mówiąc o faktach, nie używamy ogólników. Przykładowo zamiast powiedzieć: ,,ostatnio pijesz za dużo”, lepiej powiedzmy ,,przez ostatnie 6 dni piłeś alkohol codziennie”, zamiast ,,,nie wywiązujesz się ze złożonych obietnic” można powiedzieć ,,w czwartek nie poszedłeś z dziećmi do kina mimo że im to obiecałeś”.

Życzliwość

Interwencja kryzysowa nie jest okazją do wyrzucenia swoich nagromadzonych, negatywnych uczuć. Powinna zatem odbywa się w atmosferze troski i miłości do alkoholika. Musimy pokazać osobie uzależnionej, że nam na niej zależy i szczerze chcemy jej pomóc.

Kto może udzielać interwencji kryzysowej w uzależnieniach?

Interwencja kryzysowa jest pierwszym krokiem do wyjścia z choroby alkoholowej. W rozmowie interwencyjnej powinny wziąć udział ludzie bliscy uzależnionemu (żona, mąż, rodzeństwo, ojciec, matka, znajomi). Ważne, żeby nie była to jedna osoba. Do tej akcji najlepiej zaangażować od dwóch do czterech osób. Im liczniejsza grupa, tym większa siła przebicia. W ten sposób uzależniony zobaczy, że nie jest sam ze swoim problemem.

Interwencja kryzysowa odbywa się pod kierunkiem i z pełnym wsparciem specjalisty z ośrodka leczenia uzależnień.

W czym pomaga interwencja alkoholowa?

Leczenie alkoholizmu to często bardzo trudny i długotrwały proces. Z chorobą alkoholową, bez odpowiedniego wsparcia i pomocy terapeutów, niełatwo jest wygrać. Aby wyjść z nałogu, potrzebna jest terapia, na którą składają się zwykle sesje indywidualnesesje grupowe, zaangażowanie się w program Anonimowych Alkoholików, a po leczeniu treningi zapobiegające nawrotom uzależnienia.

Interwencja wobec osoby uzależnionej jest pierwszym etapem całego procesu leczenia, gdyż ma na celu zmotywować alkoholika do kontaktu z placówką. Oczywiście nie każdy chory potrzebuje zewnętrznego bodźca, by podjąć leczenie. Jednakże naciski bliskich mogą skutecznie nakłonić uzależnionego do podjęcia terapii. Ważne jest, aby nie czekać, aż zdrowie i życie rodzinne osoby uzależnionej zostaną całkowicie zniszczone. Mówi się, że każdy alkoholik musi osiągnąć swoje “dno”, aby móc odbić się ku trzeźwości – możliwe jest uniknięcie tego momentu poprzez interwencję kryzysową wobec osoby uzależnionej.

Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się: Czy można wyjść z alkoholizmu bez terapii uzależnień?

Jak przygotować się do interwencji alkoholowej w Krakowie?

Aby interwencja kryzysowa zakończyła się powodzeniem, ważne jest by ją wcześniej przygotować, zaplanować i przeprowadzić. Na interwencję trzeba wybrać odpowiedni czas i miejsce, powinno się zadbać również o właściwe warunki. Nie ma sensu planować interwencji alkoholowej w biegu, kiedy brakuje czasu na rozmowę.

Podejmując temat leczenia, narażamy się często na wyśmianie. Pamiętajmy zatem, aby tak dobrać swoje argumenty, aby były one nastawione na zmotywowanie uzależnionego do podjęcia terapii. Chory sam musi podjąć tę decyzję, celem konfrontacji jest dostarczenie mu takich powodów, dla których poczuje tę konieczność.

W konfrontacji alkoholowej trzeba skupić się na faktach – w tym celu warto przypomnieć sobie i zgromadzić wszystkie informacje dotyczące tego, ile osoba bliska pije, jak często, jak zachowuje się pod wpływem alkoholu, jakie sprawy rodzinne ucierpiały z powodu picia itd. Trzeba umieć opowiadać o uczuciach, nie kryć swoich emocji, jednocześnie pamiętać o tym, aby nie wybuchnąć i nie sprowokować kłótni. Należy starać się być spokojnym i przede wszystkim wysłuchać drugiej strony.

Dlaczego interwencja kryzysowa powinna być przeprowadzona pod okiem specjalisty?

W interwencję kryzysową wobec osoby uzależnionej warto zaangażować specjalistę. Taka osoba pomoże w opracowaniu scenariusza interwencji. Uczestnicy całego przedsięwzięcia to osoby związane osobiście z uzależnionym. Ich relację często są naładowane ogromnymi emocjami. Terapeuta jako osoba z zewnątrz, która zna mechanizmy choroby alkoholowej i nie jest zaangażowana emocjonalnie, może obiektywnie spojrzeć na całą sytuację i nadać właściwy przebieg interwencji.

Interwencja kryzysowa w uzależnieniach – i co dalej?

Istotą choroby alkoholowej jest utrata kontroli nad ilością wypijanego alkoholu. Pierwszym krokiem do zmiany swojego dotychczasowego życia i wyjścia z nałogu jest wytrwanie w trzeźwości. Bez odpowiedniego wsparcia to bardzo trudne zadanie. Do tego potrzeba nie tylko sojuszników, ale i pomocy terapeutów z ośrodka leczenia uzależnień Nowe Życie w Krakowie.

Czym nie jest interwencja kryzysowa wobec osoby uzależnionej?

Interwencja wobec alkoholika nie jest:

  • kolejną kłótnią, mającą na celu zmusić alkoholika do leczenia;
  • sesją wzajemnych oskarżeń i pretensji;
  • okazją do użalania się nad swoim losem;
  • sesją terapeutyczną;
  • diagnozą uzależniania;
  • konfrontacją na temat tego, czy to już nałogowy alkoholizm, czy tylko ,,popijanie”;
  • dyskusją na temat tego, dlaczego alkoholik pije.

Interwencja kryzysowa to forma pomocy oferowana osobie, która tej pomocy nie chce.

TELEFON CAŁODOBOWY 24h

Zadzwoń do Nas

lub napisz

Wpisz poniżejżycie

Nie zwlekaj!

Już dziś umów się na bezpłatną konsultację w ośrodku!

Nasze artykuły dotyczące uzależnienia od alkoholu

Terapeuta Bartłomiej

504-106-335 600-161-096
Umów się na
BEZPŁATNĄ konsultację w ośrodku